Uutiset

Rosa Kettumäki on Selkeä puhuja 2020 

Kuuloliitto on valinnut vuoden 2020 Selkeäksi puhujaksi toimittaja Rosa Kettumäen. Hänen puhetapansa on rauhallinen ja hän artikuloi selkeästi. 

Rosa KettumäkiKuuloliitto haluaa Selkeän puhujan valinnalla korostaa hyvän puheviestinnän tärkeyttä. Suomessa on noin 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Monille huonokuuloisille puhetilaisuuksien ja tv-ohjelmien seuraaminen on erilaisista apuvälineistä huolimatta hankalaa. Selkeä puhe ja esiintyminen tukevat viestin vastaanottamista kaikenlaisissa tilanteissa.

–Palkinto kannustaa myös kehittämään omaa puhetaitoa. Toivon, että voin kehittyä edelleen selkeänä puhujana.

Televisiotoimittajan työssä puheilmaisu on Kettumäen mukaan erittäin tärkeää, eikä journalistisella tasolla ole merkitystä, ellei asioita pysty ilmaisemaan selkeästi.

–Teen paljon haastatteluja ja olen joutunut opettelemaan puhetavan, joka on selkeää myös silloin kun tuotan puhetta niin sanotusti lennosta. On tärkeää kuunnella haastateltavaa ja reagoida siihen mitä hän sanoo, siksi kaikkia kysymyksiä ei voi valmistella etukäteen.

Kuuloliitto myöntää Selkeä puhuja -palkinnon Rosa Kettumäelle seuraavin perustein: 

  • Kettumäen puhetapa on rauhallinen 
  • Hänellä on selkeä huulio ja hyvä artikulaatio 
  • Hän pitää puheessaan riittävästi taukoja ja painottaa tiettyjä sanoja, mikä selkeyttää kokonaisilmaisua. 

Kuuloliitto myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Aikaisempina vuosina Selkeän puhujan palkinnon ovat saaneet uutisankkuri Matti Rönkä (2018), toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä (2016), meteorologi Pekka Pouta (2014), toimittaja Baba Lybeck (2012), näyttelijä Jukka Puotila (2010), toimittaja Hilla Blomberg (2008) ja toimittaja Tommy Fränti (2006).  

Selkeä puhuja valitaan Kuuloliiton kuuroutuneiden toimikunnan esityksen perusteella. Vuoden 2020 tunnustuspalkinto luovutettiin 28.11. Kuuloliiton liittokokouksen yhteydessä.

Tiedustelut:

Viestintäpäällikkö Juha Hietala
juha.hietala@kuuloliitto.fi,
+358 50 569 7978