Uutiset

Presidentti Sauli Niinistön tervehdys Kuuloliitolle

Presidentinlinna

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Kuva: Juhani Kandell / Tasavallan presidentin kanslia

Kuuloliitto viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuottaan. Liitto on ollut läpi historiansa tärkeä edunvalvoja ja kehittänyt määrätietoisesti kuulovammaisille suunnattuja palveluita. Samalla liitto ja sen jäsenyhdistykset ovat tehneet arvokasta työtä paikallistasolla.

Työ esteettömyyden ja saavutettavuuden eteen on ikääntyvässä Suomessa yhä ajankohtaisempaa. Tämän työn ohella Kuuloliitto on kiinnittänyt ennaltaehkäisevästi huomiota myös nuoriin. Esimerkiksi vapaa-ajan melualtistus voi olla kuulolle vaaraksi. Kuuloaistista kannattaa pitää huolta, sillä menetettyä omaa kuuloa ei saa takaisin.

Huono kuulo vaikeuttaa kommunikaatiotilanteita, mutta myös asenteella on merkitystä arjen vuorovaikutustilanteissa. Tärkeää on halu kuunnella toista ja tulla kuulluksi.

Onnittelen lämpimästi Kuuloliittoa sen 90-vuotistaipaleesta ja kiitän tärkeästä työstänne. Samalla kiitän kaikkia liiton toimintaan osallistuneita ja toivotan menestystä jatkoon!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti