Uutiset

Opinnäytetyö: Tekstitysvelvollisuuden toteutuminen kotimaisissa tv-ohjelmissa

Koristekirsikkapuu kukkii.

Diakissa on valmistunut opinnäytetyö, jonka aiheena oli Tekstitysvelvollisuuden toteutuminen kotimaisissa televisio-ohjelmissa tekstityksen käyttäjien näkökulmasta (Salla Kiuru, Keela Koivukoski ja Katariina Rantanen).

Opinnäytetyö toteutettiin verkkokyselynä Webropol-alustalla tammikuussa 2020. Kysely oli tarkoitettu tekstityksen käyttäjille, eli kuulovammaisille, puhevammaisille, maahanmuuttajille ja ikäihmisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 137 henkilöä, joista 90 prosenttia oli kuulovammaisia. Suurin osa vastaajista (79 %) kertoi käyttävänsä tekstitystä kuulemisen tukena.

Saatujen tulosten mukaan Yleisradiolla tekstitysvelvollisuus toteutuu kanavista parhaiten ja tekstitys on laadukkaampaa verrattuna kaupallisiin kanaviin. Tekstityksen käyttäjät moittivat erityisesti automaattitekstitystä, jonka kehityksessä he eivät olleet huomanneet parannusta vuosiin. Käyttäjät kritisoivat suorista lähetyksistä puuttuvaa tekstitystä. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että käyttäjien mielestä on vaikeaa laittaa tekstitys päälle. Ohjelmien valitsemista vaikeutti se, ettei missään ole nettisivua tai muuta vastaavaa, josta näkisi keskitetysti missä ohjelmissa on tekstitys.

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, ettei tekstitysvelvollisuus toteudu tällä hetkellä tekstityksen käyttäjien mielestä. Ongelmia on tekstityksen laadussa, saatavuudesta ja tekstityksestä tiedottamisesta eri kanavilla. Kuuloliitto myönsi opinnäytetyölle apurahan keväällä 2020. Opinnäytetyön työelämäohjaajana toimi erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta.

Opinnäytetyö on julkaistu Theseuksessa:  https://www.theseus.fi