Uutiset

Kuulo ei parane luontaistuotteilla

Pillereitä pöydällä.

Verkosta löytyviin uutisiin luontaistuotteiden kuuloa parantavista vaikutuksista on syytä suhtautua kriittisesti. 

Aika ajoin markkinoille ilmestyy erilaisia tuotteita, joiden sanotaan parantavan kuuloa. Verkosta löytyy useita sivustoja, joissa on virheellistä tietoa kuuloa parantavista tuotteista ja jopa vaarallisia väitteitä kuulon apuvälineiden haitoista.

”Kuulolaitteiden aikakausi on päättynyt! Mullistava suomalaisen professorin kehittämä hoitokuuri palauttaa luonnollisesti kuulon 28 päivän aikana.”

Kuuloliitto haluaa oikaista verkosta löytyviä virheellisiä väittämiä ja korostaa, että markkinoilla ei ole lääkettä, luontaistuotetta tai muutakaan ainetta, joka suun kautta otettuna, korvaan ruiskuttamalla tai ihon alle viemällä parantaisi rappeutuneita kuulosoluja sisäkorvassa. Näin ollen ei voida väittää, että joku aine parantaisi jo vaurioitunutta kuuloa. Tutkimusta tehdään mm. kantasoluja tutkimalla ja geeniterapiaa kehittämällä, mutta vielä ei olla pystytty osoittamaan, että niillä olisi merkittävää vaikutusta käytännössä kuulovikojen hoidossa.

Välikorvavikoja voidaan hoitaa leikkaamalla, jolloin kuulo voi parantua. Kuulosolujen rappeutumista, kuten ei muidenkaan hermosolujen rappeutumista voida hoitaa lääkkeillä tai luontaistuotteilla. Iän myötä kehittyvää kuulon heikkenemistä ja sisäkorvasolujen rappeutumista säätelevät pääasiassa perintötekijät. Toki terveet elämäntavat pitävät meidät kaikki virkeämpinä ja terveempinä vanhetessamme, mutta suoraa yhteyttä terveellisten elämäntapojen ja kuulon säilymisen välillä ei ole voitu osoittaa.

”Kuulolaitteet vahvistavat keinotekoisesti ääniä ainoastaan käytön aikana. Prof. Karjalaisen -kuuri sen sijaan uudistaa kuulosoluja palauttaen luonnollisen kuuloaistin ilman kuulolaitetta. Sen ainesosilla on voimakkaita uudistavia ominaisuuksia. Näiden aineiden päivittäinen käyttö korvissa palauttaa täyden kuulokyvyn myös niillä, joilla on vakava kuulo-ongelma.”

Kun kuulo heikkenee eikä leikkaushoidosta ole apua, ratkaisuna on useimmiten kuulokoje tai sisäkorvaistute, jos kuulokojeen vahvistus ei enää riitä. Useat verkossa olevat sivustot pitävät sisällään disinformaatiota tässäkin asiassa ja väittävät mm., että kuulokojeista joutuu Suomessakin maksamaan useita tuhansia euroja. Suomessa kuulokojeet ovat olleet käyttäjille maksuttomia vuodesta 1984 lähtien.

”Kuulolaitteet ovat rahan tuhlausta! Mitä järkeä on maksaa maltaita tehottomista kuulolaitteista, jos voi x:n avulla palauttaa kuulon luonnollisesti ja näin pienin kustannuksin?”

Kuulokojevalikoima sairaaloissa on hyvä ja monipuolinen, jokaiselle löytyy useimmiten sopiva koje. Toki kojesovituksen jälkeen, etenkin jos kyseessä on ensimmäinen koje, tulee ensimmäisten kahden vuoden aikana käydä säädättämässä kojeita sovituspaikassa, mikäli kuulemisongelmia ilmenee.

Useimmiten ihmiset odottavat liian kauan, jopa 10 vuotta, ennen kuin hakeutuvat kuulontutkimuksiin ja kojesovituksiin. Tällöin kuuloaivokuori ehtii ”nukahtaa” ja saattaa kulua yhdestä kahteen vuotta, että kojeiden säädöt saadaan kohdalleen kuuloaivokuoren virkistyessä vähitellen.

Sisäkorvatyyppiseen kuulovammaan liittyy usein myös korvien soimista. Kuulokojeen käyttö auttaa usein myös tämän haitan vähenemiseen. Tarvittaessa voi käyttää myös ns. kohinakojeita, jos tinnitus haittaa merkittävästi arkielämää. Tinnituksen haittojen vähentämiseksi löytyy myös muutakin apua. Lisätietoa kannattaa kysyä kojesovituspaikasta, Kuuloliitosta tai Tinnitusyhdistyksen sivuilta.

Usein virheelliset tiedot ja valeuutiset ovat peräisin ulkomaisilta sivustoilta. Nämä sivustot ovat tehty pääsääntöisesti automaattisen kielenkäännöksen avulla. Lisäksi näiltä sivuilta löytyvät tiedot eivät useinkaan päde Suomessa. Tällaisen sivuston tunnistaa siitä, että sivustolla esiintyvät henkilöt, esim. professori, ylilääkäri tai muu tieteellisesti pätevältä kuulostava henkilö, eivät ole olemassakaan tai eivät löydy verkosta esim. hakukoneiden avulla. Sivustoilta puuttuvat myös tarkat yhteystiedot, joista voisi kysyä lisätietoa. Kuuloliitto on törmännyt monilla sivustoilla myös suoranaisiin taloudellisiin huijauksiin, joissa mm. kuukausi- tai kertamaksulla henkilö voi liittyä johonkin kuvitteelliseen yhteisöön tai tilata tuotteita kotiin. Tuotteista kertovat kokemuksetkin ovat lähtökohtaisesti keskittyjä ja niiden kuvituksessa on käytetty verkosta löytyviä ilmaisia kuvapankkikuvia. Sivustoilla voidaan myös väittää, että tuote parantaa kuulon kuukaudessa tai poistaa muita kuuloon liittyviä oireita.

”Napsauta tästä saadaksesi kuurin tukirahoituksineen ja palauttaaksesi hyvän kuulon.”

”Tuloksena aivojen kuulokeskuksen rasitus pieneni jopa 80%:lla ja koehenkilöiden energisyys kolminkertaistui. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Kun 28 hoitopäivää oli kulunut, kaikki totesivat yksimielisesti, että heidän kuulonsa oli terävöitynyt. Tänään he kuulevat yhtä hyvin kuin 20-25 vuotiaina!”

Kuuloliitto haluaa kannustaa kuulostaan huolestuneita ihmisiä olemaan yhteydessä oman alueensa kuulokeskukseen, kuuloyhdistykseen tai Kuuloliiton neuvontapuhelimeen:
www.kuuloliitto.fi/yhteystiedot

Kannustamme myös pohtimaan kriittisesti tiedon todenperäisyyttä, jos törmää verkossa edellä kuvattuun informaatioon. Kannattaa myös selvitellä asiaa hieman tarkemmin ja etsiä aiheeseen liittyvää tietoa verkosta. Usein jos asia tuntuu liian hyvältä, se ei useimmiten ole totta.

”Se on 100% turvallinen ja sen käyttö on lapsellisen helppoa! Saa kuulosi takaisin 28 päivässä nopeasti, helposti ja pienin kustannuksin.”

Kaikki kursiivilla esitetyt väitteet ovat suoria lainauksia huijarisivustoilta.

Elina Rytsölä
Asiantuntijalääkäri, korvalääkäri

Sanna Kaijanen
Toiminnanjohtaja
Kuuloliitto ry