Tiedote

Kotimaisten tv-ohjelmien tekstityksessä parantamisen varaa

Kaukosäädin ja televisio.

Kyselytutkimuksella selvitettiin, kuinka katsojat kokevat kotimaisten tv-ohjelmien ja suoratoistopalvelujen tekstityksen. Selvisi, että tekstityksen laadussa on yhä parantamisen varaa. Monia kotimaisia tv-ohjelmia ei tekstitetä lainkaan, Ylen ohjelmatarjontaa lukuun ottamatta. Tämä rajaa erityisesti kuulovammaisen katsojan valinnanvapautta. Parhaimmillaan kotimainen tv-tekstitys palvelee monia eri käyttäjäryhmiä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kuuloliitto selvittivät mitä mieltä kuulovammaiset tv-katsojat ovat julkisen palvelun, kaupallisten tv-kanavien ja suoratoistopalveluja tarjoavien mediayhtiöiden kotimaisten tv-ohjelmien tekstityksen laadusta. Kyselyllä selvitettiin myös, mitä piirteitä tekstityksissä arvostetaan.

Kuulovammaiset katsojat arvostavat sitä, että ohjelmaan on ylipäänsä saatavilla tekstitykset. Kaikkien kotimaisten ohjelmien kohdalla näin ei valitettavasti ole. Vastaajat arvostivat sitä, että tekstitys noudattaa ohjelman alkuperäistä puhetta ja puherytmiä. Haastavaksi koetaan tekstitysten löytäminen ja käyttöönotto, koska ohjelmatekstityksen saa näkyviin eri tv-kanavilla ja suoratoistopalveluissa eri tavoin.

Erityistä kiitosta saivat Yleisradion tarjonta ja laadukas tekstitys. Myös MTV sai positiivista palautetta. Sen tekstitystarjonta on parantunut entisestään.

Monien suoratoistopalveluiden kotimaisia ohjelmia ei ole lainkaan tekstitetty, Netflixiä lukuun ottamatta. Sanoma Median TV4 –kanavan automaattiset tekstitykset eivät keränneet kiitosta. Enemmistö vastaajista koki laadun niin heikoksi, että on sama kuin tekstitystä ei olisi lainkaan.

”Monilla kanavilla tekstitys on laadukkaalla tasolla, mutta Nelosella on käytössä automaattitekstitys ja se on ala-arvoisen huonoa, että ei tule käytettyä ollenkaan. Harmittavaa kyllä! Nelonen ja muut kuin Ylen ja Mtv:n kanavat tuottavat sellaista tekstitystä, että siitä ei ole mitään hyötyä kuulovammaiselle.” 
-Ote avovastauksesta-

– Puhumme yhdenvertaisuudesta ja kaikkien oikeudesta tiedonsaantiin. Tekstitys auttaa kuulovammaisia katsojia seuraamaan kotimaisia tv-ohjelmia. Tekstityksestä hyötyvät monenlaiset käyttäjäryhmät muun muassa viittomakieliset kuurot, ikäihmiset, lukemaan oppivat lapset ja maahanmuuttajat. Myös kuulevat hyötyvät tekstityksestä katsoessaan kotimaista tv-ohjelmaa esimerkiksi bussissa, Kuuloliiton asiantuntija Sami Virtanen kertoo.

–   On tärkeää, että kotimainen tv-tarjonta saa sille kuuluvan arvonsa ja, että kaikki katsojat pääsevät halutessaan nauttimaan siitä.  On varmasti myös tv-yhtiöiden etu, että kotimaiset tv-ohjelmat saavat lisää katsojia, Virtanen muistuttaa.

Taustaa tekstitysbarometrista

Vastauksia kerättiin 23.8.–12.9.2021 välisenä aikana. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 158 – koko Suomi melko hyvin edustettuna. Enemmistö vastaajista oli Uudeltamaalta. Lähes puolet vastaajista oli 41-59-vuotiaita. Vastaajista 61 prosenttia kertoi käyttävänsä tekstitystä, koska ei kuule. 54 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä tekstitystä kuulohavainnon tukena. 34 prosenttia pitäessään vastaanotinta hiljaisella tai äänettömällä ja 22 prosenttia kielen ymmärtämisen tukena.

Lisätietoja

Sami Virtanen
Asiantuntija, saavutettavuus ja digitaalisuus
Kuuloliitto
p. 040 5101 695
sami.virtanen(at)kuuloliitto.fi

Päivi Raino
Tutkija, Tulkkaus- ja kielellinen saavutettavuus -vahvuusala
Humanistinen ammattikorkeakoulu
p. 0400 349 201
paivi.raino(at)humak.fi