Uutiset

Kela: Koronaviruksen vaikutukset vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun

Sinivuokkoja.

Tiedotetta päivitetty 27.3.2020

Koronaviruksen aiheuttamat kansalliset varotoimenpiteet voivat vaikuttaa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Asiakkaiden tilauksiin pyritään kuitenkin järjestämään tulkit, ja etäpalvelua voi käyttää.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelussa asiakas saa etätulkkausta lyhytkestoisiin asiointeihin suomalaisella viittomakielellä. Palvelu on avoinna klo 8–16. Etäpalvelun aukioloaikaa on tarkoitus laajentaa huhtikuussa. Uusista aukioloajoista tiedotetaan kela.fissä.

Koronavirustilanteen vuoksi asiakkaat voivat sen lisäksi poikkeuksellisesti käyttää myös Kelan sopimuskumppaneiden tarjoamaa etätulkkausta, jos sitä on tarjolla. Etätulkkausta voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella kaikissa tulkkaustilanteissa, joihin etätulkkaus soveltuu. Kelan tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hidastaa koronaviruksen leviämistä ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Kela suosittelee etätulkkauksen käyttöä.

Asiakas voi sopia tulkin kanssa tilauksen toteuttamisesta etätulkkauksena sen jälkeen, kun tilaus on välitetty tulkille. Myös tulkki voi ehdottaa asiakkaalle etätulkkausta. Asiakas ja tulkki sopivat myös käytettävästä etätulkkaustekniikasta. Jos tulkkaustilauksen toteuttaminen etätulkkauksena sopii sekä asiakkaalle että tulkille ja molemmilla osapuolilla on käytettävissä tarvittava etätulkkauslaitteisto ja/tai -ohjelmisto, tulkkaus voidaan toteuttaa etätulkkauksena.

Asiakkaan ja palveluntuottajan on tärkeä kiinnittää tietoturvaan huomiota

Etätulkkauksessa tulee käyttää ohjelmistoja, joissa on huomioitu tietoturva riittävällä tasolla, sillä tulkkaustilauksissa välitetään ohjelmistojen kautta myös arkaluonteisia henkilötietoja. Erityisesti on tarpeen kiinnittää huomioita siihen, että henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Kela on ohjeistanut palveluntuottajia käyttämään etätulkkauksessa vain sellaisia ohjelmistoja, jotka eivät edellytä tulkkauspalvelun asiakkaalta henkilötietojen tallentamista, kuten käyttäjätilin luomista. Etätulkkauksessa tulee siis käyttää ohjelmistoja, jotka mahdollistavat yhteyden muodostamisen ilman, että asiakkaan tarvitsee tallentaa henkilötietojaan sovellukseen. Etäyhteyden muodostaminen voi tapahtua esim. asiakkaan sähköpostiin lähetettävän linkin kautta, kuten Skype for Business- tai Teams-ohjelmistoissa. Tulkki ja asiakas sopivat keskenään, kuinka etäyhteys muodostetaan.

Kela ei voi varmentaa etätulkkauksessa käytettävien ohjelmistojen tietoturvan tason riittävyyttä, eikä antaa yksittäistä ohjelmistoa koskevaa ohjeistusta tai käytönopastusta asiakkaille. Asiakas voi tarvittaessa kysyä palveluntuottajalta palveluntuottajan etätulkkauksessa käyttämien ohjelmistojen tietoturvasta.

Tietoa koronaviruksesta ja –tilanteesta

Kela suosittelee, että asiakkaat seuraavat THL:n ja oman alueen tartuntataudeista vastaavan tahon tiedotteita ja toimivat ohjeiden mukaisesti. Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajat antavat lisäksi tulkeilleen toimintaohjeita koronaviruksen varalle. Tulkki voi luopua tulkkaustilauksesta terveydellisin perustein. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus pyrkii järjestämään näissä tilanteissa tilaukseen korvaavan tulkin.

Valtakunnallinen tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa uudesta koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Lisää tietoa asiakkaille: