Ehdokasgalleria

Kuuloliiton ehdokasgalleriassa esitellään kaikki Kuuloliiton vaalihaasteeseen vastanneet ehdokkaat. Haasteessa pyydettiin nimeämään yksi keino, jolla ehdokas edistäisi kuulovammaisten asemaa kansanedustajana. Lisäksi kaikki vastanneet ehdokkaat sitoutuivat edistämään Kuuloliiton vaalitavoitteita. Vaalihaaste oli auki Webropolissa 16.3.-21.3. klo 9:00 asti ja siitä tiedotettiin Kuuloliiton kanavissa.

Ehdokkaat on esitelty vaalipiireittäin ja aakkosjärjestyksessä seuraavasti:

Ehdokkaan nimi, puolue, ehdokasnumero:

Ehdokkaan nimeämä keino, jolla hän edistäisi kuulovammaisten asemaa kansanedustajana.

 

Helsingin vaalipiiri

Alviina Alametsä, Vihreät, 216:

Lisää viittomakielen opetusta, tulkkausta ja tekstityksiä.

Elie El-Khouri, KD, 285:

Turvataan järjestöjen toimintaedellytykset ja resurssit.

Fatim Diarra, Vihreät, 218:

Päivittäisin apuvälineasetuksen Kuuloliiton toivomalla tavalla ja parantaisin kuulovammaisten opiskelu ja työmahdollisuuksia. 💪🏾💪🏾

Kati Jaakonen, SDP, 179:

Kuten missä tahansa asiassa, meidän pitäisi kuunnella aina päätöksissä niitä joita asia koskee. Jos tulen valituksi eduskuntaan, tavataan ja keskustellaan, mitä toimenpiteitä pitää tehdä, jotta tämä yhteiskunta olisi kaikille tasapuolisempi.

Pentti Helin, KD, 287:

Ennakkoluulot tulee hälventää, Audionomi -nimike tulee laillistaa terveydenhuollon ammattinimikkeeksi ja Sora-lainsäädännön soveltamisen on vammaisten opiskelumahdollisuuksiin harkittava.

Taru Reinikainen, SDP, 190:

Vaihtelevat käytännöt saatava yhdenmukaisiksi:
– Järjestelmällistä kuuloseulonnat myös kouluikäisille, työikäisille ja ikääntyville.
– Kuulonkuntoukseen on saatava käypä hoito suositukset.
– Apuvälineiden tarve määriteltävä asiakaslähtöisesti.

Hämeen vaalipiiri

Santeri Ala-Röyskö, Keskusta, 21:

Mahdollistetaan osallisuus saavutettavuudella ja esteettömyydellä esimerkiksi panostamalla viittomakielen koulutukseen.

Keski-Suomen vaalipiiri

Satu Kytölehto, SDP, 24:

Lisää viittomakielisiä tulkkeja ja koulutusta saataville.

Lapin vaalipiiri

Mikkel Näkkäläjärvi, SDP, 23:

Kaikenlaisen esteettömyyden edistäminen on erittäin tärkeää. Erityisesti julkisissa palveluissa ja tiloissa pitäisi huolehtia nämä erityisen tarkkaan. Tämä koskee myös Ylen tuotantoa, joka ei saamani palautteen mukaan ole aina esteetöntä kuulovammaisille mm. taustamusiikin vuoksi. Kärsin itsekin kuulon alenemasta, joten kuuloasiat ja esteettömyys on sikälikin henkilökohtaisestikin merkityksellistä.

Savo-Karjalan vaalipiiri

Sari Järn, SDP, 21:

Moni kuulovammainen kärsii tahtomattaan työttömyydestä. Tähän asiaan pitää saada muutos.

Satakunnan vaalipiiri

Sari Seimelä, SDP, 63:

Varmistetaan kuulovammaisten opiskelu- ja työelämämahdollisuudet.

Uudenmaan vaalipiiri

Annamari Brandao, KD, 163:

Osallisuuden mahdollistaminen saavutettavuudella ja esteettömyydellä.

Heli Hallikainen, SDP, 242:

Haluaisin edistää vammaisten aseman parantumista, yhteisöllisyyttä sekä esteettömyyttä.
Mila Lehtonen, KD, 174:
Haluaisin edistää kuulovammaisten opiskelu- ja työelämämahdollisuuksia. Opiskelupaikkoja tulisi avata lisää ja tulkkeja ja muita mahdollisia apukeinoja järjestää entistä joustavammin.
Noora Koponen, Vihreät, 212:
Kiinnittäisin huomiota esteettömyyteen ja vahvistaisi mahdollisuutta osallistua eri tilaisuuksiin mm riittävien tulkkiresurssien muodossa. Kuunteluympäristöihin huomion kiinnittäminen: kaiuttomat niin opiskelupaikoilla, työpaikoilla kuin vapaa-ajan ympäristöissä.
Susanna Koivula, KD, 171:
Kuulovammaisten oikeuksia ajavien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä on vahvistettava.
Tiina Arlin, KD, 161:
Sotepalvelut kuntoon.

Oulun vaalipiiri

Miriam Kangas, KD, 98:

Luodaan mahdollisuus hoitaa asiointi alusta loppuun kirjallisesti niissäkin virastoissa tai muissa paikoissa, missä tällä hetkellä pitää kyetä puhumaan paikanpäällä tai puhelimessa.

Riikka Seppänen, SDP, 36:

Nykyisin ainakin täällä Kainuussa kuulotutkimuksiin on todella pitkä jono ja kojeen saanti kestää tolkuttoman pitkään. Mitään kontrolleja ei tunnu olevan. Näihin parannusta lainsäädännön avulla.

Susa Vikeväkorva, Vihreät, 83:

Jos pitää nimetä vain yksi keino, niin nimeän esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisen kaikessa päätöksenteossa. Mielestäni tämä kattaa niin järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen, laadukkaat sote-palvelut kuulovammaisille sekä työelämä- ja opiskelumahdollisuuksien varmistamisen. Mielestäni Kuuloliiton eduskuntavaalitavoitteissa on paljon äärimmäisen tärkeitä tavoitteita.

Vaasan vaalipiiri

Pentti Ahopelto, KD, 94:

Olen jo pitkäaikainen tukija Etelä-Pohjanmaalla. Kuitenkin tekisin lakialoitteen kuulosilmukan asentamiseksi kaikkiin julkisiin palvelupisteisiin.

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Erika Mäkeläinen, SDP, 176:

Toisin esiin osallistamisen tärkeyttä kaikessa yhteiskunnallisessa suunnittelussa. Kuulovammaiset itse ja heidän etujärjestönsä tekevät arvokasta työtä tuodessaan kuulovammaisten oikeuksia ja näkemyksiä esille. Vammaisneuvostoille kuntiin ja hyvinvointialueille tarvitaan enemmän resursseja ja panostusta. Julkisista tiloista tulee tehdä esteettömiä ja koulutuksessa on huomioitava paremmin yksilölliset tarpeet, jotta myös kuulovammaisilla on samanlainen mahdollisuus oppia ja kehittyä. Toimivat yksilölliset palvelut tulee taata kaikenikäisille. Oikeuksien ja hoidon toteutumista on myös valvottava nykyistä paremmin.