Uutiset

Ylimääräinen valtuuston kokous 13.1.

Liittovaltuuston kokous Valkeassa talossa.

Hallitus jatkaa liittokokouksen valitsemalla kokoonpanolla

Valtuusto päätti, että hallituksen jäsenet Antero Penttinen, Elina Rytsölä ja puheenjohtaja Jouni Aalto nauttivat luottamusta ja heidän toimikautensa jatkuu.

Valtuuston ylimääräisen kokouksen ainoina päätettävinä asioina olivat Penttisen, Rytsölän ja Aallon erottaminen ja uusien hallituksen jäsenten valitseminen heidän tilalleen. Kokouksen oli kutsunut koolle toimikauden 2015–2017 liittohallitus. Valtuutetuille esitettiin kokouksessa luottamuksellinen selvitys asian taustoista.

Kokouksessa lakiasiantuntijana toiminut asianajaja Oili Kela otti kantaa kysymykseen, voiko Kuuloliitossa valtuusto ylipäänsä erottaa liittokokouksen valitsemia henkilöitä. Kela totesi, että valtuustolla on päätäntävalta erottamisasiassa ja viittasi siviilioikeuden professori Heikki Halilan aiheesta antamaan lausuntoon, jonka mukaan Kuuloliitossa liittokokousten välisenä aikana ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto. Kela korosti, että vaikkei liiton säännöissä olekaan erikseen mainintaa erottamisoikeudesta, hallituksen jäsen tulee aina periaatteessa voida erottaa.

Kaikki kolme hallituksen jäsentä nauttivat äänestyksen perusteella toimikautensa huhtikuussa päättävän valtuuston luottamusta. Penttisen ja Rytsölän erottamista vastaan äänesti 18 valtuutettua 34:stä. Puheenjohtaja Aallon erottamista vastaan äänesti 25 valtuutettua.

Kuuloliiton varapuheenjohtaja Peeta Piiparinen ilmoitti kokouksen lopussa eroavansa tehtävästään.