Yhdistysten vaalivaikuttaminen

Vuoden 2022 aluevaaleja varten Kuuloliitto on laatinut Kuulo2022-vaalikampanjan ja aluevaaliteesit, jotka koostuvat viidestä eri teesistä.

Aluevaaliteesit.

Tässä on ohjeita yhdistyksille vaalivaikuttamiseen. Yhdistykset voivat halutessaan tulostaa teesit myös paperisina: Kuuloliiton aluevaaliteesit (PDF)

Kuuloliiton aluevaaliteesit korostavat laadukkaan kuulonkuntoutuksen merkitystä hyvinvointialueen väestölle ja kuulovammaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallisuuden varmistamista.

Kuulo2022 -aluevaaliteesit

 1. Lisää resursseja kuulonkuntoutuksen palvelujen yhdenvertaisuuden takaamiseksi
 2. Kuulonkuntoutuksen erityisosaaminen on säilytettävä sote-uudistuksessa
 3. Sote-keskuksiin matalan kynnyksen kuulonkuntoutuksen palveluja ikäkuuloisille
 4. Hyvinvointialueiden sote-palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus kuulovammaisille varmistettava
 5. Kuulovammaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallisuus on varmistettava hyvinvointialueilla

Aluevaalikampanjalla herätetään keskustelua kuulovammaisille tärkeistä asioista. Kuuloliiton aluevaalikampanjan hashtageina käytetään #kuulo2022 ja #aluevaalit2022.

Kuuloliitto korostaa vaaliteesien lisäksi vaalien alla järjestettävien tilaisuuksien, TV-lähetysten ja tarjolla olevien materiaalien esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Ohjeita vaikuttamiseen

 1. Vaikuttaminen on myös pieniä tekoja eikä läheskään aina vaadi suuria ponnisteluja. Olennaista on halu vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa.
 2. Vaikuttamistyö on ihmisten kanssa työskentelyä ja viestintää. Siksi verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen kannattaa – näkyvyys ja vaikuttavuus kasvaa!
 3. Kuuloliiton aluevaaliteeseihin kannattaa tutustua huolella. Voit myös valita teeseistä vain yhden, joka tuntuu omimmalta, ja viedä eteenpäin juuri sen sisältämää asiaa.
 4. Vaalien alla asioihin vaikuttaminen on otollista, koska silloin on monia valmiita foorumeita. Vaikuttamisen kohteena ei kuitenkaan kannata pitää vain vaaliehdokkaita, vaan myös niitä ihmisiä ja tahoja, jotka seuraavat vaaleista käytävää keskustelua jossakin tilaisuudessa, verkossa tai sosiaalisessa mediassa.
 5. Vaikuttamisen keinoja on monia, joista kannattaa valita itselle ja yhdistykselleen sopivat, ottaen huomioon olemassa olevat resurssit (tekijät, raha, osaaminen, aika, jne.).

Käytännössä yhdistys voi

 • Järjestää yhdessä muiden yhdistysten tai yhteistyökumppaneiden kanssa vaalipaneeleja, joihin kutsutaan aluevaaliehdokkaita keskustelemaan myös kuulovammaisille tärkeistä asioista (so. Kuuloliiton aluevaaliteesit 2022).
 • Mennä jo valmiisiin vaalitapahtumiin ja saada sekä muut osallistujat että ehdokkaat kiinnostuneiksi Kuuloliiton aluevaaliteeseistä 2022.
 • Kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai valmiin artikkelin paikallislehteen koskien Kuuloliiton aluevaaliteesejä 2022.
 • Kirjoittaa Kuuloliiton vaalikampanjasivustolle blogikirjoituksen jonkin teesin merkityksestä itselleen.
 • Lähettää juttuvinkki paikallislehteen esim. tulevasta järjestettävästä (vaali)tapahtumasta.
 • Seurata aktiivisesti Kuuloliiton vaaliteesiviestintää ja jakaa Kuuloliiton vaalipostauksia eteenpäin verkossa ja somessa. Voit myös itsenäisesti nostaa Kuuloliiton vaalisivustolta esiin haluamiasi teesejä.
 • Haastaa yksittäisiä puolueiden aluevaaliehdokkaita että varsinaisia puolueita sekä kasvotusten että sosiaalisessa mediassa.

Hyödynnä teesejä myös vaalien jälkeen. Vaikuttaminen on monesti pitkäkestoista puuhaa ja vaaliteesejä kannattaa myös hyödyntää vaalien jälkeenkin. Esimerkiksi voit lähestyä alueesi valittuja aluevaltuutettuja ja lähettää teesit heille sekä herättää laajemmin keskustelua tärkeäksi kokemistasi aiheista.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi