Vuosikokous

Paikka: Suokadun toimintakeskus
Osoite: Suokatu 6, Kuopio, Suomi
Katso kartalla

Kuopion kuulo ry                                                          ESITYSLISTA

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Aika          maanantai 26.4.2021

Paikka      Suokadun Toimintakeskus, Suokatu 6, 70100 Kuopio

Järjestäytyminen

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen:

– kokouksen puheenjohtajan

– kokouksen sihteerin

– kahden pöytäkirjantarkastajan

– kahden ääntenlaskijan ja

– muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat

 1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään siitä
 2. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 4. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi liittohallitukselle, piirille, liittovaltuustolle, liittokokoukselle ja/tai muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille
 5. Valitaan tarvittaessa edustajat liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin liiton sääntöjen mukaisesti ja määrätään heidän matka- ja majoituskorvauksensa
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 7. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset
 8. Kokouksen päättäminen