Uutiset

Vastaukset hankintaa koskeviin kysymyksiin 

Valkea talo.

Kuuloliitto kilpailuttaa Kuuloviesti-lehden ja muiden painotuotteiden painopalveluiden hankinnan julkisen hankintalain mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu ilmoituskanava HILMAssa 22.2.2018. Tarjouspyynnössä on määritelty, että hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostitse 28.2. mennessä ja vastaus julkaistaan osoitteessa kuuloliitto.fi/ajankohtaista 6.3. mennessä.  

Kysymykset

1. Saisinko tarkennuksen Liitteen 2 soveltuvuusvaatimuksissa vaadittavaan aluehallintoviraston myöntämään toimilupaan painopalvelujen osalta?

Tarjoaja voi halutessaan jättää vastaamatta kysymykseen (Tarjoajalla on aluehallintoviraston (tai entisen lääninhallituksen) myöntämä toimilupa tarjoamansa palvelun tuottamiseen viimeistään sopimuskauden alkaessa.), sillä hankintayksikön selvityksen perusteella painopalvelun tuottamiseen ei välttämättä tarvita aluehallintoviraston lupaa, vaikka toimilupa voidaankin tarvita jonkin yksittäisen toiminnon osalta. Hankintayksikkö ei ota kyseistä lomakkeella olevaa kohtaa lainkaan huomioon tarjouksia arvioidessaan. 

2. Millaiselle paperille Kuuloviesti on painettu?

Vuonna 2017 Kuuloivesti-lehdessä on käytetty seuraavaa paperia: Holmen 70g 63m88