Blogit

Kuuloliitto kohti esteetöntä tulevaisuutta

Avokonttori.

Tänä vuonna vietämme esteettömyyden teemavuotta. Esteettömyys tuo ensimmäiseksi usein mieleen erilaiset liikkumiseen liittyvät esteet ja niiden poistamisen menettelyt ja välineet. Liikkumisen helpottamiseksi tehtyjä ratkaisuja näkyy erilaisina liuskoina ja ramppeina sekä hissijärjestelyinä. Tämä on kaikki varsin näkyvää esteettömyyden vähentämistä ja liikkumisen esteettömyyden ymmärtäminen on sen visuaalisuuden vuoksi varsin helppoa.

Kaikki esteettömyys ei ole kuitenkaan niin näkyvää ja helposti ymmärrettävää kuin liikkumiseen liittyvä esteettömyys. On paljon näkemisen esteettömyyteen liittyviä hankaluuksia sekä myös kuulemiseen liittyviä esteettömyysasioita, jotka ovat ikään kuin piilossa. Heikentyneen näön kanssa painiskelevien ihmisten ongelmia ei aina heti ymmärrä, kuten ei myöskään heikentyneen kuulon kanssa elävien ihmisten ongelmia. Ongelmat eivät useinkaan näy päällepäin ja niiden haitta-astetta ei heti voi tunnistaa. Siksi niiden esteettömyyden ymmärtäminenkin on kohtuullisen vaativaa.

Kuulovammaisten esteettömyys, mahdollisuus osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan ja toimia tasavertaisena yksilönä muiden kanssa on tärkeä tavoite Kuuloliitolle. Sen toteutumiseksi Kuuloliitto ottaa kantaa lakiehdotuksiin, tekee aloitteita ja hoitaa edunvalvontaa. Tämä on ollut aina Kuuloliiton perustoimintaa. Tänä vuonna Kuuloliitto toteuttaa erilaisia kuulemisen esteettömyyteen liittyviä tapahtumia sekä tuottaa materiaalia kuulemisen esteiden vähentämiseksi ja poistamiseksi.

Kuulemisen esteettömyyden edistäminen on jokaisen vastuulla. Kuulemista hankaloittavista asioista kärsii yhä isompi joukko ihmisiä, koska väki ikääntyy Suomessa ja kuuleminen hankaloituu iän mukana, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Toisaalta myös nuoremmalla ikäpolvella on havaittu melun tuomaa kuulon alentumista, joka tuottaa samankaltaisia kuulemisen ongelmia ikääntyneiden kanssa. Sanoista alkavat konsonantit sekoittua keskenään, pienikin taustamelu saattaa tuottaa yhä enemmän kuulemisen vaikeuksia, kuulutuksista ei asemilla saa enää selvää. Nämä ovat kaikki oireita siitä, että kuulon kanssa on vaikeuksia selvitä normaalista arjesta. Apuvälineitä on onneksi olemassa ja niiden kanssa asiaa voidaan auttaa merkittävästi. Erilaisilla apuvälineillä saadaan hyviä tuloksia ja esteettömyys tulee lähemmäksi. Normaaliksi kuulemista ei kuitenkaan saada apuvälineilläkään koskaan, joten aina jää jonkinlainen esteellisyysaste.

Kuulemisen esteettömyyden edistämiseksi voidaan tehdä vielä paljon asioita. Yksi keskeisimpiä on ylimääräisen melun vaimentaminen julkisilla paikoilla ja esim. ravintoloissa ja kahviloissa. Tämän päivän rakentamisen kulttuuri suosii isoja ikkunapintoja ja kovia ääntä heijastavia materiaaleja, jotka luovat kaikuvan ympäristön. Hälyäänet ovat voimakkaita ja keskustelu on normaalikuuloisillekin monesti vaikeaa. Taannoin jonnekin päin Suomea perustettiin uusi koulu, joka oli tehty hirrestä. Käyttöönoton jälkeen koulun rehtoria haastateltiin ja hän kiitti koulun erinomaista ääniympäristöä. Hälyäänet ja äänien kaikuminen oli todella vähäistä ja opiskeluympäristönä tässä mielessä koulu oli erinomainen. Vaikka tässä tapauksessa haluttiin hengittävä rakennusmateriaali, tuli sen sivutuotteena erinomainen ääniympäristö, joka varmasti on myös oppilaiden mieleen.

Televisio-ohjelmien tekstitystä on tehty jo vuosikymmeniä. Vieläkään kaikkea ohjelmatuotantoa ei voi seurata tekstitettynä kaikilta kanavilta. Myöskään suorien ohjelmien tekstitys ei ole vielä sillä tasolla, kun sen pitäisi olla. Tekniikka menee tällä saralla kuitenkin kovaa vauhtia eteenpäin, ja olemme aika lähellä sitä ratkaisua, jossa ääntä ja kuvaa yhdistämällä saadaan suoraan tekstiä kuvaruudulle. Sekään ei tule vielä soveltumaan kaikenlaiseen ohjelmatuotantoon, mutta esim. haastatteluissa se voisi toimia. Myös erilaiset mobiililaitteet voivat olla jatkossa jonkinlaisia tekstintuottovälineitä esim. teattereissa, jolloin esityksen vuorosanoja voi seurata mobiililaitteestaan omalla kielellään. Nämä ovat siis tulevaisuutta, joka ei ole kovin kaukana.

Kuuloliitto on mukana Esteettömyysvuoden tapahtumissa ja niistä voitte lukea lisää Kuuloviestistä.

Terveisin, Jouni Aalto