Uutiset

Kuuloliitto: verkkolähetykset tekstitettävä

Suomessa ollaan valmistelemassa EU:n saavutettavuusdirektiiviin pohjautuvaa lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta  Kuuloliitto pitää lakialoitetta myönteisenä ja tervetulleena uudistuksena. Kuuloliitto esittää lausunnossaan, että suorat verkkolähetykset tulee olla tekstitettyjä. Tätä edellyttävät jo nykyiset kansainväliset saavutettavuusvaatimukset. Lisäksi Kuuloliitto esittää, että verkkosivustoilla olevat mediatallenteet tulee tekstittää lyhyemmässä ajassa kuin ehdotettu 14 vuorokautta.

Kuuloliiton lausunto verkkoviestinnän ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta >