Esteetön osallistuminen opintoihin ja työelämään

 Opiskelu

Opiskelun esteettömyys koskee sekä oppimisympäristöä että muiden ihmisten – esimerkiksi opettajien, opinto-ohjaajien ja muiden opiskelijoiden – kanssa tekemisissä olemista. Myös rakenteellisilla tekijöillä, kuten kuntoutuspalvelujärjestelmällä, on vaikutusta opiskelijan tilanteeseen.

Opiskelutilanne on hyvä kun:

  • opetustila on mahdollisimman kaikumaton
  • valo kohdistuu luennoitsijan kasvoille
  • opettaja puhuu kohti kuulijoita ja selkeästi
  • opettaja käyttää opiskelijan hänelle tarjoamia kuuntelun apuvälineitä, kuten FM-laitetta
  • kuulovammainen opiskelija saa valita istumapaikkansa niin, että kuuleminen ja huulioluku helpottuvat
  • opiskelija saa tarvitessaan luentorungon etukäteen ja muistiinpanot jälkikäteen
  • tarvittaessa tulkille on varattu sopiva paikka opetustilaan
  • opetustilaan on asennettu induktiosilmukka, se toimii ja sitä käytetään

Nuoren kuntoutusraha

Vaikeasti kuulovammainen opiskeleva nuori voi saada Kelalta vajaakuntoisen 16–19 -vuotiaan kuntoutusrahaa, mikäli nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita työ ja ammatti ovat kuulovamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.

Opiskelutulkkaus

Jos et selviä opiskelusta pelkkien kuuntelun apuvälineiden avulla, sinulla on mahdollisuus saada opiskelutulkkausta. Opiskelutulkkaukseen voi käyttää kaikkia niitä tulkkausmenetelmiä, joita käytetään asioimistilanteissakin. Tulkkipäätös kannattaa hakea jo siinä vaiheessa, kun harkitset opiskelemaan lähtemistä.

Esteettä töihin -sivusto tukee vammaisten korkeakouluopiskelijoiden siirtymistä työelämään.  Sivustolla on tietoa korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille sekä vinkkejä työnhakuun.