Uutiset

Tekeillä tutkimus kaupungin taustamusiikista

Ihmisiä istuu ruohikolla. Taustalla näkyy Helsingin tuomiokirkko.
Itä-Suomen yliopistossa on tekeillä Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat -tutkimushanke. Hankkeessa kysytään, kuinka taustamusiikkia koostetaan ja käytetään sekä kuinka kaupunkilaiset kokevat yhteisessä tilassa soivan musiikin.

Tutkimusta varten etsitään moninaisia kokemuksia taustamusiikista. Onko sinulla kuulonalenema? Esimerkiksi ikäkuulo, kuulovamma, käytät kuulolaitetta tai -implanttia. Vai onko sinulla kuulon herkistymä? Esimerkiksi misofonia tai hyperakusia eli ääniyliherkkyys. Haluaisitko jakaa kokemuksesi?

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää sitä, miten eri tavoin taustamusiikkia voi kaupungissa kuulla ja kokea. Sen toivotaan lisäävän tietoisuutta erilaisista kuulokyvyistä, kaupungin äänellisen kokemisen moninaisuudesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haasteista.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet:

Taustamusiikkia kaupungissa – talkookutsu aistikyvyiltään erityisille – Meri Kytö kotisivut

dosentti Meri Kytö
yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto
meri.kyto@uef.fi
p. 040 720 6278