Kuulovammaisten lasten perhekurssi

Paikka: Kuulo-Auris, Valkea talo
Osoite: Ilkantie 4, Helsinki, Suomi
Katso kartalla

Perhekurssit ovat Kelan kustantamia ja perheille maksuttomia. Kurssille haetaan kuntoutusvastaavan tahon suosituksella Kelan hakemuslomakkeella / Vaikeavammaisen kuntoutushakemus tai Harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemus.

Kurssipaikka:
Kuulo-Auris/ Lasten ja nuorten kuntoutus Valkeassa Talossa Helsingin Haagassa kuntoutusjaksoja kuulovammaisille kuntoutujille perheineen.

Kuulovammaisten lasten perhekurssi, kuntoutuskurssi Kelan kurssi nro 61890 (5+5+5 vrk) jaksot: 1. jakso 30.10 – 3.11.2017, 2. jakso 5. – 9.3.2018 ja 3. jakso 8.- 12.10.2018

Kenelle

Kuulovammaisille lapsille ja nuorille perheineen. Kurssilla on sekä harkinnanvaraisia että vaikeavammaisten paikkoja.

Tavoitteet

Tiedon jakaminen kuulovammoista ja kuulonkuntoutuksesta, perheen voimavarojen lisääminen ja kuntoutujan vahvuuksien tunnistaminen, vanhemmuuden tukeminen, arjessa selviytymisen keinojen sekä perheen vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja harjoitteleminen, mahdollisuus vertaistukeen, kuulovammaisen lapsen itsetunnon, identiteetin ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä kuntoutukseen osallistumisen tukeminen. Toimimme terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kurssin sisältö

Kuntoutuksessa työskennellään perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminta sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjausta ja tiedon jakamista. Perheen jäsenille järjestämme myös omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä. Kuntoutuksessa hyödynnetään vertaistukea. Ohjelmassa on moniammatillisen työryhmän sekä asiantuntijoiden vetämiä keskusteluryhmiä, yksilöllisiä tapaamisia ja konkreettisten toimintatapojen ohjausta sekä toiminnallisia menetelmiä. Kuntoutuskurssin aikana toteutetaan kotikäynti tai verkostoneuvottelu perheen, paikallisen palveluverkoston ja lähipiirin kanssa. Pyrimme koko kurssin ajan yhteistyöhön perheen kotipaikkakunnan arjen toimijoiden sekä kuntoutusvastuutahon kanssa.

Työryhmä

Kuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, puheterapeutti, toimintaterapeutti/erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja fysioterapeutti, uinninohjaaja sekä kuntoutuskodin emäntä. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuu avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä perheen tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.

Lisätietoja:
Kristiina Laakso p. 050 5118 046, Leena Krohn 040 5908 293
kristiina.laakso a auris.fi, leena.krohn a auris.fi
Kuulo-Auris Oy
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
http://www.auris.fi
Kelan sivut: http://www.kela.fi