Päätösvalta ja yhdistyksen kokous

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa (YhdL 16§ ja 17§). Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se saa toimivaltuutensa yhdistyksen kokoukselta, ja sen toimintaa sitoo yhdistyksen kokouksessa tehdyt päätökset sekä hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Yhdistyksen kokouksesta käytetään myös nimityksiä vuosikokous, varsinainen kokous ja sääntömääräinen kokous.  Yhdistyslain mukaan (YhdL 23§) varsinaisessa kokouksessa on päätettävä

 • yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
 • kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
 • 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
 • hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;
 • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
 • yhdistyksen purkamisesta

Kun aiotaan tehdä päätös ylläolevista asioista, niistä on aina mainittava myös kokouskutsussa.

Kuuloyhdistysten sääntöjen mukaan varsinaisessa kokouksessa on päätettävä myös

 • valinta yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi
 • vahvistetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • käsitellään toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus
 • valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat neuvottelukuntaan, liittokokoukseen tai ylimääräisiin kokouksiin
 • nimetään tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä mahdolliset ehdokkaat liittohallitukseen
 • asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet
 • määrätään jäsenmaksun suuruus

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, yksi vuosikokous

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, kaksi vuosikokousta

 

Päätösvaltaisuus, kokouskutsu ja kokouskäytännöt

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, vaikka kokouksessa olisi paikalla vain yksi jäsen.  Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle sääntöjen määräämällä ja vuosikokouksen päättämällä tavalla, muutoin sen tekemät päätökset eivät ole lainvoimaisia.

Yhdistysten mallisäännöt määräävät (14/15§), että

”Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti toimitettava kaikille yhdistyksen jäsenille taikka ilmoitus on julkaistava yhdistyksen toiminta-alueen laajalevikkisimmässä sanoma- tai paikallislehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.”

Hyvään hallintotapaan ja tiedottamiseen kuuluu, että laki- ja sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouskutsussa ja kokouksen esityslistassa mainitaan asiat, joista aiotaan tehdä päätös.

Kokouskutsumalli esityslistalla

Kokouskutsumalli lehteen

Opintokeskus Siviksen Kokouskäytännöt-sivustolta löytyy mm. mallit kokouskutsusta, esityslistasta ja pöytäkirjasta sekä muuta hyödyllistä tietoa kokouksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. Tutustu:

ok-sivis.fi/kokouskäytännöt