Uutiset

Mikä sua estää? -kampanjassa puututaan vammaisten kohtaamaan syrjintään

Keltainen ja oranssi vaahteran lehti maassa.

Uusi Taksvärkki-kampanja kysyy, mikä estää puuttumasta vammaisten kohtaamaan syrjintään. Mikä sua estää? -kampanja haluaa tehdä vammaisten syrjinnän eli disabilismin näkyväksi. Kampanjassa näytetään, kuinka jokainen voi toimia vammaisten kohtaamaa syrjintää vastaan.

”Vastaavaa kampanjaa ei ole aiemmin tehty ei-vammaisjärjestön toteuttamana. Tämä on ensimmäinen isompi askel ns. perustyötä tekevältä kansalaisjärjestöltä huomioida vammaisinkluusio läpileikkaavasti”, kertoo kampanjan projektityöntekijä Julianna Brandt.

Kampanjassa nuoret vammaiset ja vammattomat vaikuttajat kertovat mielipiteensä vaikuttamisesta ja osallistumisen esteistä. Vammattomuuden normia pyritään haastamaan. Taksvärkki edistää vammaisinkluusiota sekä kotimaan globaalikasvatustyössään että kehitysyhteistyöohjelmassaan.

”Jokaisella on oikeus olla yhdenvertaisesti globaalikansalainen, eli kyseessä on tiedon tasa-arvoistaminen, kun materiaaleista tehdään selkokielisiä ja saavutettavia”, Brandt kertoo kampanjan taustasta.

Vammaisten nuorten näkemyksiin ja heidän kohtaamiinsa haasteisiin täytyy suhtautua vakavasti, ja myös heidän pitää olla mukana vaikuttamassa.

Taksvärkki-keräyksen 2021–2022 tuotolla tuetaan nuorisojärjestöjen työtä Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Nuorten ryhmät puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia sekä moninaisuuden arvostusta. Syrjimättömyys on ryhmien keskeinen toimintaperiaate.

Hankemaissa vammaisten syrjintään puututaan mm. vertaiskouluttajien, koulutusten ja erilaisten kampanjoiden avulla. Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotiset kehitysyhteistyöhankkeet kuudessa maassa.

Lue lisää: www.taksvarkki.fi/kampanja