Blogit

Maailma muuttuu ja Kuuloliitto siinä mukana

Yhdistystoimintaa on jouduttu pohtimaan uudelleen meneillään olevan pandemian vuoksi. Perinteisiä yhdistystapahtumia ja toimintaa varmasti jatketaan pandemian jälkeen, mutta olemme kuitenkin todenneet, että voidaan toimia toisellakin rinnakkaisella tavalla virtuaalisesti. Pandemia on opettanut sen, että erilaisilla verkkokokoustyökaluilla voimme pitää yhteyttä toisiimme ja kokoontua ruudun ääreen, vaikka yhdistyksen kokouksen merkeissä. Tämä ei tietenkään korvaa perinteistä toimintaa, jossa tapaamme toisiamme fyysisesti vaan on sen rinnalle tuleva vaihtoehtoinen tapa. Samalla saatamme olla enemmän kiinnostavia myös työikäisten ja nuorten keskuudessa, koska meillä on tarjolla myös verkossa olevaa toimintaa ja tapahtumia, kuten webinaareja.

Verkkokokoukset tulevat jäämään pandemian jälkeen myös työelämän arkeen entistä vahvemmin, mitä voidaan kyllä pitää hyvänä asiana. Näin saadaan enemmän vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa asioita ja tehdä töitä myös kotona tarpeen tullen eikä aina tarvitse matkustaa työpaikalle.

Kuuloliiton uudet säännöt ovat rakennettu niin, että voimme käyttää etäyhteyksiä kokousten pitämiseen. Siksi uusien sääntöjen käyttöönottoon on vahvat perusteet, toki muitakin syitä on. Yksi sellainen on yhdistysdemokratian vahvistaminen siten, että jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus aidosti osallistua vuosikokoukseen päättämään Kuuloliiton asioista. Lisäksi joudumme koko ajan miettimään sitä, missä voimme toteuttaa toimintaamme laadukkaasti ja jäsenistöämme palvellen, mutta kuitenkin pienemmillä kustannuksilla. Verkkopalveluiden käyttäminen järkevässä mittakaavassa tuo selkeästi taloudellista etua ja taloudellista liikkumavaraa järjestää muuta toimintaa ja käyttää varojamme järkevämmin.

Toivon, että olette tutustuneet sääntöehdotukseemme ja olette sen hyväksymisen kannalla. Haluamme olla mukana tässä isossa muutoksessa ja varmistaa palvelukykymme ja näkyvyytemme monipuolistuvassa ja haasteellisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jouni Aalto
Kuuloliiton puheenjohtaja