Uutiset

Kuuloliitto: Suorat viranomaisverkkolähetykset tekstitettävä ja verkkotallententeiden tekstittämistä nopeutettava

Nainen katsoaa tekstitettyä televisio-ohjelmaa kaukosäädin kädessään.

Hallituksen lakiesitys saavutettavista digitaalista palveluista on paraikaa eduskunnan käsittelyssä. EU hyväksyi vuonna 2016 digitaalisten palveluiden saavutettavuusdirektiivin ja Suomi on nyt siirtämässä direktiiviehdotusta kansalliseen lainsäädäntöön.

Lakiehdotuksessa mainitaan, että lain soveltamisalaan kuuluu vain tallenteisiin liitettävä tekstitys. Suorana lähetettävät verkkolähetykset jätetään sen sijaan lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Kuuloliitto ehdotti suorien verkkolähetysten tekstittämisen sisällyttämistä lain soveltamisalan piiriin. Lakiehdotuksen perusteluissa tuodaan esiin digitaalisten palvelujen suunnittelun periaatteina muun muassa havaittavuus ja ymmärrettävyys. Suorien verkkolähetysten ja tallenteiden tekstitys tukee kuulovammaisille palvelujen havaittavuutta ja ymmärrettävyyttä. Tekstitetyt sisällöt ovat välttämättömiä sananvapauden ja tiedonsaannin toteutumiseksi. Yksittäisissä tapauksissa tulee soveltaa yhdenvertaisuuslakia tekstityksen järjestämiseksi.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että verkkotallenteen tekstittämisen aikaraja on 14 päivää.  Kuuloliitto toivoo, että verkkotallenteet tekstitettäisiin mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän sisällä. Kuuloliitto ehdotti lausunnossaan, että viranomaisille asetetaan velvoite laatia digitaalisten palvelujen saavutettavuussuunnitelma, jossa määritellään, miten toimitaan erilaisissa ongelmatilanteissa, esimerkiksi sisällön siirtyessä verkkotallenteeksi. Näin vältetään riski, että ohjelma katoaa tallennepalvelusta 14 vuorokauden jälkeen, mihin mennessä julkaisijan täytyy tekstittää mediasisältö.

Kuuloliitto muistuttaa myös, että valtiolla on aktiivinen rooli edistää viranomaistoiminnassa tekstitystä. Suomi voi kehittää kansallisella tasolla suorien verkkolähetysten tekstitystä, ja Kuuloliitto kannustaa viranomaisia ja julkisia toimijoita julkaisemaan tekstitettäviä sisältöä.

Kuuloliitto ehdotti lausunnossaan myös kansallista poikkitieteellistä suomenkieleen pohjautuvaa puheentunnistustekniikan tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, joka tukee suorien verkkolähetysten tekstittämistä.

Kuuloliitto antoi asiantuntijalausuntonsa liikenne- ja viestintävaliokunnalle viikolla 41.