Uutiset

Kuule ja muista sotealan ammattilaisille – Kuuloliiton verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille julkaistu

Ihminen sylissään läppäri, jonka ruudulla näkyy Kuule ja muista sotealan ammattilaisille -verkkokurssin nettisivut.

Kuuloliiton Kuule ja muista -hanke on luonut sotealan ammattilaisille suunnatun maksuttoman verkkokurssin. Verkkokurssi sisältää tietoa kuulosta ja kuulovammasta, ikään liittyvästä kuulonalenemasta sekä kuulon ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteydestä. Kurssilla tuodaan esille kuulonalenemaan ja kommunikaatioon liittyviä haasteita sekä annetaan vinkkejä, miten huomioida niitä omassa työssä ikääntyneiden parissa. Kurssilla esitellään myös kuulonapuvälineet ja annetaan niiden käyttöön, käytön ohjaukseen sekä huoltoon liittyviä vinkkejä. 

Kurssi sai alkunsa hankkeen syksyllä 2021 toteuttamasta verkkokyselystä: 

– Kartoitimme kyselyllä sotealan ammattilaisten osaamista liittyen kuuloon, sen apuvälineisiin sekä kuulon ja kognition yhteyksiin. Analysoituamme vastaukset päätimme lähteä luomaan verkkokurssia, jolla voisimme vastata ammattilaisten tarpeeseen lisätä heidän osaamistaan ja valmiuksiaan kohdata asiakkaita, kenellä on kuulon pulmia ja vaikkapa kuulonapuväline käytössä, hankkeen asiantuntija Maarit Honkasola kertoo.  

– Verkkokurssi on rakennettu kattavaksi perehdytykseksi ja napakaksi tietopankiksi ammattilaisille kuulosta. Sen pohjalta saa hyvät perustiedot aiheesta. Olemme luoneet kurssin siten, että tieto on helposti omaksuttavaa ja kiinnostavaa, sekä ennen kaikkea antaa uusia näkökulmia ja ajatuksia arkiseen työhön, hankkeen toinen asiantuntija Tiina Ahonen jatkaa.  

Ahonen ja Honkasola paljastavat, että alun perin tiedonhankkimisille oli toinenkin syy. 

– Jos ihan rehellisiä ollaan, mehän lähdimme keräämään verkkokurssin materiaaleja ja kahlaamaan tutkimuksia alun alkaen lisätäksemme omaa osaamistamme aiheesta, Honkasola ja Ahonen paljastavat. 

– Olemme mielestäni onnistuneet yhdistämään verkkokurssissa molempien meidän vahvuudet. Maaritin opettajatausta tulee mahtavasti esille verkkokurssin rakenteen struktuurista ja itse olen päässyt toteuttamaan luovuuttani esitysten ja visuaalisen ilmeen muodossa, Ahonen lisää. 

Verkkokurssi pilotoitiin kevään aikana sekä kuulo- että muistialan ammattilaisilla. Hankkeen asiantuntijat kertovat kuitenkin ottaneensa pilotointiin myös sotealan ulkopuolisia vakuuttuakseen kurssin luentojen olevan ymmärrettäviä, vaikkei aiempaa osaamista ja tietoa aiheesta olisikaan. Verkkokurssi on luotu Skholen oppimisympäristöön. Ohjeet ja linkin kurssille löydät täältä: Julkaisut ja verkkokurssit – Kuuloliitto

Voiko nyt siis hanke huokaista syvään saatuaan verkkokurssin ulos 

– Ei, asiantuntijat toteavat naurahtaen. Kuten hankkeissa aina, verkkokurssikin on jatkuvaa kehittämistyötä ja olemme tietoisia siitä, että tulemme kehittämään ja muokkaamaan verkkokurssia ajan saatossa. Olemme kuitenkin äärimmäisen ylpeitä tekemästämme työstä sekä kaikesta siitä tuesta, jota olemme saaneet niin Kuuloliitosta, ohjausryhmältämme kuin kaikilta verkkokurssin toteuttamiseen osallistuneilta.  

Lisätietoja

Tiina Ahonen
Asiantuntija
tiina.ahonen@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9539

Maarit Honkasola
Asiantuntija
maarit.honkasola@kuuloliitto.fi
p. 044 346 9544