Uutiset

Kokemuskirjoituksia CI-tukiverkosto-projektiin

Kynä paperilla.

Kuuloliiton CI-tukiverkisto-projekti keskittyy sisäkorvaistutetta harkitsevien ja käyttävien aikuisten sekä heidän läheistensä tiedon ja tuen tarpeisiin sekä hyvinvointia tukevien toimintamallien kehittämiseen. Projektissa tehtävän tutkimuksen pääaineisto koostuu keväällä 2017 rekrytoitujen, sisäkorvaistuteleikkaukseen menossa olevien henkilöiden haastatteluista. Sisäkorvaistutteeseen liittyvien merkitystenantojen ymmärtämisen syventämiseksi toivomme saavamme kirjoituspyynnön kautta tutkimusaineistoa myös heiltä, joille sisäkorvaistute ei ole syystä tai toisesta ollut sopiva ratkaisu.

Keiltä toivomme kirjoituksia?
CI-tukiverkosto-projektissa tehtävässä tutkimuksessa kerätään kokemuksia henkilöiltä, joille sisäkorvaistute on tai olisi seuraava askel kuulomaailman säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi.

Toivomme osaksi tutkimusaineistoa kokemuskirjoituksia ensisijaisesti sellaisilta henkilöiltä, jotka

 • eivät ole terveydenhuollon suosituksesta huolimatta halunneet sisäkorvaistutetta tai saattaisivat kuulua sisäkorvaistutteen kohderyhmään mutta eivät halua sisäkorvaistutetta tai ole kiinnostuneita siitä,
 • eivät ole omasta toiveestaan huolimatta päässeet sisäkorvaistuteleikkaukseen tai
 • eivät ole kokeneet saaneensa hyötyä sisäkorvaistutteesta.

Kokemustekstin kirjoittaminen
Kokemustekstin tarkoituksena on kuvata kirjoittajansa ajatuksia ja kokemuksia tutkittavaan asiaan liittyen. Tekstin sisältö on siis kirjoittajan päätettävissä sen mukaan, mitkä asiat hän kokee itselleen tärkeiksi.

Tekstissä voi halutessaan käsitellä muun muassa seuraavia teemoja:

 • omaa kuulohistoriaa,
 • sisäkorvaistutteeseen liittyviä ajatuksia tai toiveita ja niiden toteutumista,
 • tiedon ja tuen tarpeita,
 • omia menneisyyden- ja tulevaisuudennäkymiä,
 • sosiaalisia suhteita sekä
 • kuulon merkitystä omassa arjessa.

Huomaathan, että yllä luetellut teemat ovat esimerkkejä, joita voit hyödyntää kirjoittaessasi mikäli ne tuntuvat omaan tilanteeseen sopivalta.

Toivomme, että tekstit on kirjoitettu kokonaisin lausein. Mitä enemmän tekstissä on esimerkkejä erilaisista kokemuksista, sitä paremmin tutkimuksen johtopäätöksissä on mahdollista muodostaa käsitys siitä, mitkä asiat ja kokemukset ovat tärkeitä.  Vastauksille ei kuitenkaan ole olemassa mitään tiettyä vähimmäis- tai enimmäispituutta, joka pitäisi saavuttaa.

Kokemuskirjoituksen lähettäminen osaksi tutkimusaineistoa
Tekstin voit palauttaa kolmella eri tavalla:

 • Sähköisesti täältä löytyvän palautuslomakkeen kautta. Voit kirjoittaa tekstin joko suoraan vastauskenttään tai kirjoittaa sen ensin valmiiksi tekstinkäsittelyohjelmalla sekä kopioida ja liittää tekstin sitten vastauskenttään.
 • Sähköpostitse osoitteeseen ilona.maula-tervo(at)kuuloliitto.fi. Viestin otsikkoon olisi hyvä laittaa merkintä ”Kokemuskertomus CI-projektin tutkimukseen”.
 • Tekstin voi palauttaa myös käsin kirjoitettuna tai tulostettuna postitse osoitteeseen:

Kuuloliitto/Ilona Maula-Tervo
Hämeenkatu 13 B, 4. krs.
33100 Tampere

Toivomme, että tekstit palautetaan viimeistään 3.9.
Muokattu 4.9. klo 15.20: Kirjoitusten virallinen keruuaika on päättynyt, mutta tekstejä voi lähettää syyskuun loppuun saakka.

Mikäli haluat osallistua tutkimukseen muttet ehdi kirjoittaa tekstiä palautuspäivään mennessä, ota yhteyttä Ilona Maula-Tervoon: ilona.maula-tervo(at)kuuloliitto.fi

Miten kokemuskirjoituksia käytetään?
Kirjoitukset tulevat osaksi CI-tukiverkosto-projektissa tehtävän tutkimuksen kokonaisaineistoa, joka esitellään liitteenä olevassa saatekirjeessä. Tutkimuksesta kirjoitetaan tutkimusraportti, jossa esitetään analyysin tueksi sekä haastattelu- että kirjoitusaineistosta otettuja suoria sitaatteja. Raportin sisältöä voidaan käyttää myös muussa Kuuloliiton viestinnässä.

Kaikista tutkimusraportissa käytettävistä sitaateista poistetaan aineiston analyysi- ja raportointivaiheessa sellaiset tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin liittyvät tiedot, joista osallistujat voitaisiin suoraan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi aineistossa mahdollisesti esiintyvät nimet ja paikkakunnat tai tiedot niistä terveydenhuollon yksiköistä, joissa tutkimukseen osallistuva on asioinut.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään CI-tukiverkosto-projektissa toimintamallien suunnittelussa sekä kuuloon ja sisäkorvaistutteeseen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä.

Tekstin kirjoittamiseen liittyvät kysymykset voi osoittaa CI-tukiverkosto-projektin projektikoordinaattori Ilona Maula-Tervolle:
ilona.maula-tervo(at)kuuloliitto.fi
0400 016 308

Saatekirje CI-tukiverkosto-projektin tutkimukseen osallistuville