Uutiset

Käytä kuulokojetta – hoitamaton huono kuulo vaikuttaa muistiin

Kuulokojeita pöydällä.

Monien tutkimusten mukaan hoitamaton huono kuulo lisää riskiä sairastua dementiaan ja vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin kuten muistiin, kieleen, havaitsemiseen ja oppimiseen. Kuulokojetta säännöllisesti käyttävillä tätä yhteyttä ei havaita.

Huonon kuulon ja kognitiivisten taitojen heikentymisen välisen yhteyden taustalla olevat syyt ovat vielä epäselviä. Selitys voi liittyä siihen, että kojetta käyttämättömän huonokuuloisen aivot saavat vähemmän ärsykkeitä ja informaatiota kuin normaalikuuloisen aivot.  Toinen selitys voi olla se, että huonokuuloinen herkästi vetäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jää yksin ja masentuu.  Näillä taas on todettu olevan yhteys kognitiivisten taitojen heikkenemiseen ja dementiariskiin.

Huonokuuloisen ”muistamattomuus” voi olla myös seurausta kognitiivisesta kuormituksesta ja siitä, ettei ole yksinkertaisesti kuullut asiaa, mikä pitäisi muistaa. Kognitiivinen kuormitus taas syntyy esimerkiksi silloin, kun huonokuuloinen joutuu pinnistelemään hälyisässä ympäristössä saadakseen selvää – kognitiiviselle puolelle ei jää resursseja painaa asioita muistiin, kun voimat menevät itse kuulemiseen.

Kognitiivisten taitojen ja muistin heikkenemiseen vaikuttavat monet asiat kuten univaje, alkoholi ja tupakka, liikunta ja ravitsemus, kiire ja stressi, masennus ja motivaatio, sairaudet ja lääkkeet, ikä sekä aivojen harjoittaminen. Huono kuulo lisää riskiä muistiongelmiin, mutta onneksi siihen on yksinkertainen ratkaisu – tutkituta kuulosi ja käytä tarvittaessa kuulokojetta!

Muistiviikkoa vietetään 17.9.-23.9. ja maailman Alzheimer-päivää 21.9..

Teksti: Annina Virta
Kuva: Annette Fagerström