Uutiset

Järjestöt kansalaisvaikuttajina – esimerkkinä Kuuloliitto

Nyt juhlitaan järjestöjä. Soste.

Miina Sillanpään päivänä 1. lokakuuta liputetaan kansalaisvaikuttamisen puolesta. Miina Sillanpää oli vahvatahtoinen persoona, joka teki väsymättä töitä paremman elämän puolesta kaikille.  Tätä työtä jatkavat lukuisat kansalaisjärjestöt, myös Kuuloliitto.

Kuuloliitto toimii kansalaisvaikuttajana paitsi liittona myös 85 paikallisyhdistyksensä voimin.  Yhdistysten toiminta on useimmiten suoraa ihmisten kesken tapahtuvaa: järjestetään erilaisia tapaamisia, tapahtumia ja retkiä sekä vertaistuki- ja harrasteryhmiä.  Valtakunnallisella tasolla Kuuloliiton vertaistoimintaa järjestävät nuorten aikuisten Moottorikorvat, kuuroutuneet, sisäkorvaistutteen käyttäjät, Harvinaiset-toiminta sekä Akustikusneurinooma– ja Tinnitusyhdistykset.

Monet yhdistykset tarjoavat myös palveluja.  Näistä keskeisimpiä ovat vapaaehtoisvoimin toteutettava kuulolähipalvelu (ohjaus- ja neuvontapalvelu) sekä kokemuskouluttaja- ja tulkkauspalvelun kouluttajatoiminta.

Viimeisen neljän vuoden aikana valtaisaan suosioon on noussut ympäri Suomea kiertävä Kuuloauto.  Kuuloautossa tehdään kuuloseula sekä opastetaan ja ohjataan kuuloon liittyvissä kysymyksissä.  Tänä vuonna Kuuloauto pysähtyy liki 130 paikassa ja kuuloseuloja tehdään yli 3500:lle henkilölle.

Esteettömyys turvaa kuulovammaiselle tiedonsaannin

Kuulovammaisella esteet liittyvät usein ääniympäristöön ja viestintään, apuvälineisiin sekä palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.  Esteettömyyden ja savutettavuuden edistäminen on yksi keskeisistä Kuuloliiton ja sen yhdistysten tehtävistä.

Vuosi 2018 oli Kuuloliiton Esteettömyyttä yhdessä –teemavuosi.  Yhdistykset järjestivät liki 30 esteettömyystapahtumaa, oli koulutuksia ja kilpailuja.  Liitto julkaisi sähköisen Esteettömyyttä yhdessä –blogikirjan sekä Esteetön tiedonsaanti –kortin.


Viime vuosina Kuuloliitto on vaikuttanut kannanotoilla, artikkeleilla ja sosiaalisessa mediassa erityisesti kotimaisten TV-ohjelmien ja suoratoistopalvelujen tekstitykseen.  Valmisteilla olevaan liikenne- ja viestintäministeriön sähköisen viestinnän palvelulakiin ehdotetaan kirjausta tekstitysten laadusta.  Automaattiset tekstitykset eivät ole ymmärrettäviä, eivätkä useinkaan palvele kuulovammaisia.

#Katomitämäsanon -kampanja

Juuri nyt Kuuloliitto nostaa esille selkeän puheen ja huulioluvun merkityksen ja hyödyn jokapäiväisessä kommunikaatiossa.  Meneillään on #katomitämäsanon -kampanja, jossa ihmiset jakavat sosiaalisessa mediassa omia äänettömiä videoita ja katsojat päättelevät, mitä he sanovat.

Seuraa Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen -päivää sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #miinasillanpää #liputan #järjestöt #järjestöjenpäivä #kansalaisvaikuttaminen