Uutiset

Huulioluvun kyselytutkimus

Hei, toivon lämpimästi, että osallistuisitte alla olevaan huulioluvun (huuliltaluku) opetuksen ja opetusmateriaalin tarvekyselyyn. Kyselyn täyttäminen vie vain n. kolme minuuttia, mutta se antaa tärkeää pohjatietoa Kuuloliiton huulioluvun opetusmateriaalin kehityshankkeelle. Olen puheterapeuttiopiskelija Helsingin yliopistossa ja sisällytän kyselyn tulokset myös Pro gradu-tutkielmaani.

Huulioluku tarkoittaa puheen sisällön päättelemistä huulten, kielen, leukojen, poskien, kulmakarvojen ja kaulan liikkeistä. Tutkimustulokset tukevat huulioluvun opetusta kuulovammaisille ja sisäkorvaistutteen saaneille, mutta nykyisistä opetus- ja arviointikäytännöistä ei ole tietoa. Kokemuksenne huulioluvun opetuksesta ja toiveenne ovat tärkeitä uuden materiaalin kehittämiseksi.
Suuret kiitokset osallistumisestanne jo etukäteen!
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88358/lomake.html

Ystävällisin terveisin,
Ville Hyvönen
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia