Uutiset

Toteutuuko Sinun oikeutesi arjessa?

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 13. joulukuuta 2006 vuosien neuvottelujen jälkeen. Sopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.

Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaissopimuksen aihealueet. Rinnakkaisraporttia varten tarvitsemme vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia vuodesta 2016 lähtien.

Vastatessasi kysymyksiin mieti vastauksiasi oman vammasi ja toimintarajoitteesi kannalta. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Voit siis kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksistasi. Kirjoita tiiviisti, koska vastaustila on teknisistä syistä rajallinen. Kyselyn lopussa on vielä avoin tila, johon voit täydentää tai lisätä omia kokemuksiasi. Toivomme, että mahdollisimman moni kuulovammainen vastaisi kyselyyn, jotta teidänkin kokemukset saadaan näkyviksi. Antamasi vastaukset ovat tärkeitä ja lisäävät osaltaan rinnakkaisraportin vaikuttavuutta.

Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttama verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista on nyt avoinna ja siihen voi vastata 30.5.2018 asti.

Kyselyn voi myös tulostaa ja lähettää täytettynä osoitteeseen Kynnys ry, Yliopistonkatu 9 b, 20100 Turku.

Tulostettava versio: https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/837c73b0dac5c0fa45339bbc241325f4/1521623604/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf

Kiitämme Sinua jo etukäteen vastauksista, joilla on suuri merkitys vammaisten henkilöiden oikeuksien kehittämisessä!

Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/vammaisten_oikeudet

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Esa Kalela, esa.kalela@kuuloliitto.fi, p. 050 57 23490