Uutiset

STEAn avustusehdotus vuodelle 2023 julkaistu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ehdottaa Kuuloliitolle avustuksena vuodelle 2023 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Liiton kokonaisavustustaso vuonna 2023 on 2,27 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan aiemmin myönnetty avustus Kuule ja muista -hankkeeseen.

Ehdotuksen mukaan Kuuloliiton aluetoimintaan kohdennettu AK6-avustus (485 000 €) nousee edellisvuodesta 60 000 €, minkä taustalla on päättyneen Digi-hankkeen toiminnan integrointi avustuskohteeseen.

Yleisavustus (1 301 454 €) sekä kuulokursseihin ja lasten ja nuorten leiritoimintaan suunnattu AK9-avustus (224 000 €) pysyvät entisellä tasollaan. Kuuloliitto haki uutta Tinnitus-hanketta, johon ei kuitenkaan ehdoteta myönnettävän rahoitusta.

Yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu jäsenjärjestöavustus pysyy entisellään 50 000 eurossa. Lisäksi Kuulolitolle ehdotetaan Paikka auki -avustusta (38 910 €) osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen.

STEA ehdottaa avustuksia jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille yhteensä 373,6 miljoonaa euroa. Sosiaali-​ ja terveysministeriö tekee lopullisen päätöksen myönnettävistä avustuksista tammi–helmikuussa 2023.

Lähde: STEA