Uutiset

Kuuloliiton uusi esite hoksauttaa huomaamaan kuulemisen esteet

Nippu Kuuntelun esteettömyys ja ikääntyminen -esitteitä.

Vinkkejä ja ohjeita tilaisuuksiin ja kokoontumisiin

Kuuloliitossa on meneillään esteettömyyden teemavuosi. Juuri valmistunut esite Kuuntelun esteettömyys ja ikääntyminen on tarkoitettu vietäväksi alueilla senioreiden kokoontumistiloihin. Tarkoitus on, että yhä useammassa päiväkeskuksessa, eläkeläisten ja järjestöjen kokoontumistiloissa, joissa iäkkäät kokontuvat, huomioidaan hyvän kuunteluympäristön tärkeys ja apuvälineiden käytön merkitys. Miellyttävä ja esteetön kuunteluympäristö auttaa kaikkia kuulemaan ja viihtymään paremmin.

– Olen itse käynyt paljon eri eläkeläisryhmissä kertomassa kuuloasioista. Kuuloesteettömyys on usein näissä ryhmissä unohdettu, kertoo Kuuloliiton kuntoutussihteeri Tiina-Maija Leinonen Oulusta.

– Usein puhutaan yhtä aikaa tai ei käytetä äänentoistoa induktiosilmukasta puhumattakaan. Eri eläkeläisryhmissä on paljon huonokuuloisia ihmisiä, koska kuulovammaisuuden suurin aiheuttaja on ikäkuulo. Kaikilla heistä ei ole vielä kuulokojetta, vaan kuulo on heikentynyt ja he saattavat sinnitellä puutteellisella kuulolla ryhmissä mukana. Usein käy myös niin, että kun kuuleminen käy hankalaksi, ihminen jättäytyy pois ryhmistä ja jää kotiin neljän seinän sisälle. Tällöin on vaarana, että ihminen eristäytyy. On tärkeää varmistaa kuuloesteettömyys kaikissa ikääntyvien tilaisuuksissa.

– Kuuloesteettömyys ei ole vain Kuuloliiton asia. Me Kuuloliitossa haluamme nostaa kuuloesteettömyyden tietoisuuteen, jotta kaikki tämän huomioisivat, muistuttaa Leinonen.

Esite on tarkoitettu järjestöille, jotka kokevat, että he tarvitsevat esitettä jaettavaksi erilaisiin kokoontumistiloihin. Munuais- ja maksaliitolla on jo käyttöä esitteelle.

– Meillä on meneillään Ikääntymisen teemavuosi ja siksikin nämä asiat pitäisi ehdottomasti ottaa esille sekä liiton että jäsenyhdistysten kanssa ennen kun tilaisuuksia järjestetään. Vien viestiä eteenpäin. Ihan liian vähän olemme ottaneet huomioon sitä, että tilaisuuksissa voi olla kuulovammaisia osallistujia. Jo niin pieni huomio, että kuulijat myös näkevät puhujan, on usein tarpeen, kertoo liiton tiedottaja Hilkka Lahti.
Munuais- ja maksaliitossa aiotaan hyödyntää esitteen antamaa tietoa, koska se hoksauttaa miettimään kuulemisen esteettömyyteen liittyviä asioita tilaisuuksia ja yleisöluentoja järjestettäessä. Lahti mainitsee Oulun Kumppanuuskeskuksen, jossa esitteen antamaa tietoa voidaan hyödyntää, koska nyt tilat ovat kaikuisia.
– Itselleni ovat vieraimmat alueet kuulemisen apuvälineet, tekniikka ja laitteet. Korviini ei ole kantautunut, että kuunteluolosuhteista olisi paljon puhuttu. Joitain yksittäisiä keskusteluja on käyty yhdistysten jäsenten kanssa ja kuntoutuskursseilla.

Eläkeliitolla on perinteisesti ollut yhteistyökumppaneita eri järjestöistä, joiden kanssa on puolin ja toisin avarrettu maailmankuvaa, opittu toinen toisilta ja mietitty järjestöjen vahvuuksia ja mahdollisia kehitettäviä asioita. Vuoden 2018 yhteistyökumppanina Eläkeliitolla on Kuuloliitto.

– Voisin ajatella, että jäsenemme, jotka eivät ole elämässään läheltä seuranneet Kuuloliiton monipuolista toimintaa, eivätkä ole itse kärsineet tärkeän aistin heikentymisestä tai lakkaamisesta, saavat tärkeää tietoa taitavasti laaditusta esitteestä. Voimme hyödyntää esitteen antamaa valistusta yhdistyksissämme mm. keskustelemalla erilaisissa tapaamisissa jäsenten kanssa myös kuuloon liittyvästä esteettömyydestä, kertoo Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Ulla Harju.

– Esite tarjoaa ainakin minulle, mutta arvelisin että myös monelle muulle, aivan uuden näkökulman katsella ympäristöä ja tehdä havaintoja ja toimia sen puolesta, että teemavuoden slogan toteutuisi eikä jäisi vain yhden vuoden teemaksi. Siitä pitäisi tulla jatkumo. Kuulon heikkeneminen koskee varmasti meitä eläkeläisiä enenevässä määrin. Meidän tulee pitää huolta lähimmäisinä toisistamme myös kuuloasioissa.

Harju on tyytyväinen, että yhteistyövuoden aikana saadaan informaatiota Kuuloliiton taholta. Esteettömyys on ollut monipuolisesti esillä, koska Kuuloliiton vapaaehtoisia ja työntekijöitä on vieraillut heidän yhdistyksissään.
– Entistä enemmän meidän tulee kiinnittää huomiota, että eri tapahtumissamme kuuntelun esteettömyys on turvattu.

Kuuloliitossa esitteen jakelua alueilla organisoivat kuuloyhdistykset. Satu Savilaakso-Aho Oulun Seudun Kuulosta kertoo esitteen olevan tärkeä, koska kuulon huononeminen erakoittaa ihmisiä – etenkin ikäihmiset eivät lähde heille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, koska eivät he eivät saa selvää, mitä puhutaan. He kuulevat väärin ja vastaavat näin ollen väärin. Tilanteet ovat noloja ja tuovat ”kolahduksia” itsetunnolle.
– Esite kertoo lyhyesti ja selkeästi, mitä tulisi ottaa huomioon esteettömässä kuunteluympäristössä, hän kertoo.
Oulun Seudun Kuulolla on lukemattomia paikkoja, mihin he vievät esitettä. Kokoontumistilojen lisäksi he vievät esitettä Oulun liikuntapaikkoihin ja kaupungin neuvontapiste Oulu10. Paikkojen vahtimestarit saavat myös oman esitteen, koska heiltä kysellään neuvoja.
– Työpaikallekin aion viedä Veljeskotiin, Savilaakso-aho vihjaa.

Päiväkeskusten henkilökunnan ja kokoontumistilojen ryhmien vetäjien on tärkeää tutustua ennalta laitteiden käyttöön ja heillä tulee olla riittävä tieto laitteista ja niiden toiminnasta. Henkilökunnan on hyvä kannustaa asiakkaita käyttämään sekä kuulokojetta että muita kuuntelun apuvälineitä. Ensi kertaa kuuntelulaitetta kokeilevalle selkeästi kuuluva ääni voi olla ilahduttava yllätys.

Tehdään esteettömyyttä yhdessä!

Tutustu Kuuloliiton esteettömyyden teemavuoden sivustoon:
https://www.kuuloliitto.fi/esteettomyyden-teemavuosi-2018/

EA