Syyskokous

Paikka: Toijalan Sampolassa
Osoite: Sampolantie 3, 37800 Akaa, Suomi
Katso kartalla

Aloitamme syyskokouksen 27.11. os. Sampolantie 3 joululauluja lauleskellen kahvittelulla klo 16.30 ja varsinaisen kokouksen 17.00 niin, että työssä käyvätkin toivottavasti ehtivät mukaan päättämään yhteisistä asioista. Mukana Kuuloliiton aluetyöntekijä Iida Heinämäki kertomassa Kuuloliiton ajan kohtaisista asioista. Kokouksen jälkeen jatkamme glögin, kahvin ja pipareiden kera joululauluja lauleskellen iltaa. Tulkaapa joukolla mukaan! Erillistä pikkujoulua ei tänä vuonna ole..
Alla kokouksen esityslista:

AKAAN SEUDUN KUULO RY:N SYYSKOKOUS
27.11.2019 klo 17, Sampola, Sampolantie 3, Akaa
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen:
• kokouksen puheenjohtajan
• kokouksen sihteerin
• kahden pöytäkirjan tarkastajan
• kahden ääntenlaskijan ja
• muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
6. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 17 §:n mukaisesti
7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen varajäsenet
9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi
11. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat piirin neuvottelukuntaan liiton sääntöjen mukaisesti
12. Asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet
13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi
15. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi
• liittohallitukselle
• piirille
• liittovaltuustolle
• liittokokoukselle
• muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille
16. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta 15 §:n määräämissä rajoissa
17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Aluetyöntekijä Iida Heinämäen puheenvuoro Kuuloliiton ajankohtaisista asioista.
18. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset
19. Kokouksen päättäminen

Teksti Riitta Suominen ja Tomi Koistinen

Julkaisija Paula Kuvaja