Kuuloliiton kuntavaaliteesit 2021

Vuoden 2021 kuntavaaleja varten Kuuloliitto on laatinut neljä vaaliteesiä. Teesit löytyvät alta sekä visuaalisessa muodossa että laajemmin tekstimuodossa.

Voit myös ladata pdf-version: kuuloliiton kuntavaaliteesit -esite

Lisäksi kuulo- ja viittomakielialan järjestöt ovat tehneet yhteiset kuulovammaisia lapsia ja nuoria koskevat kuntavaaliteesit.

#kuntavaalit2021 #kuulo2021

Kuntavaaliteesit: 1. Kuulovammaiset vaikuttamaan kunnissa 2. Tukea kuuloyhdistysten toimintaedelletyksille.

Kuntavaaliteesit: 3. Ääni- ja kuunteluympäristö tasavertaisiksi. 4. Edistetään vammaisten työllisyyttä kunnissa.

Kuuloliiton kuntavaaliteesit

1. Kuulevatko kunnan päättäjät kuulovammaisia?
Miten kuulovammaiset voivat vaikuttaa kunnan asioihin?

 • Kunnanvaltuuston päätöksenteko tulee olla kuulovammaisille kuntalaisille ja päättäjille saavutettavaa. Kunnanvaltuuston kokouksissa tulee olla induktiosilmukka käytössä ja kunnanvaltuuston kokouksien videomateriaali tulee tekstittää tai niistä tulee olla saatavilla tekstivastine.
 • Kunnan tulee ottaa kuulovammaiset mukaan kunnalliseen päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun, jotta kunnassa osataan ottaa huomioon kuulovammaisten tarpeet. Kunnan tulee osallistaa vammaisia kuntalaisia, kuten kuulovammaisia kuntalaisia. Osallistaminen tulee tehdä erilaisilla saavutettavilla menetelmillä.
 • Kunnan tulee ottaa kuntansa vammaisneuvoston ehdotukset huomioon päätöksenteossaan.

2. Miten kuuloyhdistyksen toiminta hyödyttää kuntalaisten hyvinvointia?
Miten tuette kuuloyhdistysten toimintaedellytyksiä?

 • Kunnan on tunnistettava kuuloyhdistysten julkista sektoria täydentävä kuulolähipalvelutoiminta, joka on matalan kynnyksen vertaisuuteen perustuvaa ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen käytössä. Kuulolähipalvelu tukee ikääntyneen kuntalaisen hyvinvointia, toimijuutta ja kunnan toimintoihin osallistumista.
 • Kunnan tulee varmistaa vapaaehtoisvoimin toimivien kuuloyhdistysten toimintaedellytykset myöntämällä niille avustuksia toimintakulujen kattamiseen. Samoin tulee varmistaa, että yhdistyksillä on käytössään maksutta esteettömät ja saavutettavat toimitilat.

3. Kuulevatko kaikki kunnan kokoontumistiloissa?
Mitä melulle tehdään kunnassa?

 • Melu voi heikentää kuuloa ja vaikuttaa ihmisen terveyteen laaja-alaisesti. Melu nostaa esimerkiksi stressitasoja.
 • Hyvä ääniympäristö tukee kuulemista ja jaksamista.
 • Kuulovammaisen kommunikaatiota tukee tilan hyvä akustiikka ja riittävä valaistus.
 • Kunnan tulee varmistaa, että kunnan eri tilojen ääniympäristö ja kuunteluympäristö ovat toimivat.
 • Kunnan tulee varmistaa, että kaikissa julkisissa tiloissa, joissa puheen kuuntelu on oleellinen osa tilan toimintaa, on induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä. Induktiosilmukka voi olla tilaan kiinteästi asennettu tai asiakaspalvelupisteiden yhteydessä oleva palvelupistesilmukka.
 • Induktiosilmukasta on paljon hyötyä kuulokojeen käyttäjille myös silloin, kun äänentoistoa ei ole käytettävissä.

4. Miten kuntanne edistää osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyttä?

 • Kunta voi toimia esimerkkinä vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämisessä. Julkisia hankintoja tehdessään kunta voi edellyttää vammaisten työllistämistä.
 • Kunta voi korostaa omassa rekrytoinnissaan moninaisuutta ja kannustaa vammaisten palkkaamiseen sekä heidän kykyjensä tunnistamiseen. Vammaisille nuorille kunnan kesätyö voi olla väylä työelämään.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen
p. 050 303 4841
anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi