Uutiset

Terveyskylän digihoitopolun kehittäminen kuulonkuntoutuspotilaille

Piirroksessa ryhmä erilaisia ihmisiä: odottava äiti, lapsia, mies sateenvarjon kanssa, kepeillä kävelevä mies, keski-ikäinen nainen ja selkäkipuinen mies.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuulonkuntoutuksen digihoitopolku otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Suunnittelun lähtökohtana on ollut asiakkaiden omaa hoitoa koskevan tiedonsaanti ja ohjeistus sekä kommunikointi kuulon ammattilaisten kanssa. Kuulonkuntoutuksella pyritään tukemaan jäljellä olevaa kuuloa ja lisäämään aktiivista kommunikaatiota. Hoitamaton kuulonalenema tuo lisäkustannuksia ja kasvattaa palvelutarpeita terveydenhuoltoon.

Terveyskylän digihoitopolut mahdollistavat sähköisen asioinnin asiakkaan ja hoitopaikan välillä. Sen palvelut täydentävät perinteisiä vastaanottokäyntejä. Palveluiden tavoitteena on edistää potilaiden itsehoitoa, parantaa potilaiden ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota sekä lisätä hoidon laatua. Digihoitopolun käyttäminen vaatii lääkärin lähetteen tai hoitosuhteen sellaiseen hoitoyksikköön, jossa digihoitopolku on käytössä. Potilaat käyttävät digihoitopolkua vahvasti tunnistautumalla ja ammattilaiset kirjautuvat polulle sähköisellä varmennekortilla.

Kuulonkuntoutuspotilaat soveltuvat hyvin digihoitopolun käyttäjiksi, koska potilaita on kaiken ikäisiä ja vaikeasti kuulovammaisen on hankalaa hoitaa asioita puhelimen välityksellä ja siitä syystä asiointi on tekstimuodossa helpompaa. Tulevaisuudessa kuulonkuntoutuksen potilasmäärien ennustetaan kasvavan väestön ikääntymisen myötä. Kuntoutuksen kasvava tarve vaatii toiminnan uudelleen organisointia sekä uusien toimintamallien kehittämistä.

Hoitopolku on suunnattu kuulokojeen ja sisäkorvaistutteen käyttäjille sekä kuulonparannusleikkauspotilaille. Kuulonkuntoutuksen digihoitopolku tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin hoito- ja käyttöohjeisiin ajasta ja paikasta riippumatta sekä viestikanavan ammattilaisen kanssa. Hoitopolku on käytettävissä niin pitkään, kun potilas haluaa polkua käyttää. Hoitopolulla voi edetä oman tahtiin ja sisältö on jaettu useaan eri vaiheeseen. Hoitopolulle on rakennettu kuulokyselyitä, joiden kautta ammattilaiset saavat palautetta potilailta kuntoutuksen tuomasta avusta ja niiden avulla kehitetään kuulonkuntoutusta. Hoitopolku sisältää jokaiselle potilaalle henkilökohtaisen osion: Oma kuulonkuntoutuksesi.

KYSin KNK-poliklinikan kuulonkuntoutuksen digihoitopolku ja sen kehittäminen on herättänyt kiinnostusta. Sitä on alustavasti suunniteltu esiteltävän mm. valtakunnallisilla Audiologian päivillä huhtikuussa 2022 Oulussa. Myös Kuuloliiton Digitaidot-projektin asiantuntijat ovat kiinnostuneita jatkoyhteistyöstä ja kehitetyn digihoitopolun hyödyntämisestä. Kuuloliiton Digitaidot-kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa kuulovammaisten ikäihmisten digiosallisuutta.

Terveyskylän digihoitopolut ja sen myötä tuotetut digitaaliset palvelut täydentävätkin perinteisiä palveluja ja edistävät osaltaan potilaiden itsehoitoa. Hoitopolut tarjoavat potilaille ajasta ja paikasta riippumatonta hoitoa, tietoa ja tukea. Ammattilaisille hoitopolut tarjoavat mahdollisuuden seurata ja hoitaa potilaita verkossa sekä uuden työskentelytavan.

Linkki lähteeseen:
Terveyskylän digihoitopolun kehittäminen kuulonkuntoutuspotilaille – Savonia AMK