Uutiset

STEAn avustusehdotus vuodelle 2019: avustukset pääosin ennallaan

Valkea talo.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ehdottaa Kuuloliitolle avustuksena vuodelle 2019 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Tämä on noin 140 tuhatta euroa vähemmän kuin vuoden 2018 kokonaisavustussumma. Kuuloliitto saanee vuodelle 2019 uuden hankkeen huonokuuloisten ikäihmisten digineuvontaan.

Kuuloliiton saama yleisavustus nousee avustusehdotuksen perusteella 23 500 euroa 1,33 miljoonaan vuodelle 2019. Tämä on noin 55 000 € haettua vähemmän. Yleisavustukseen pyrittiin saamaan reilu korotus, sillä Harvinaiset-toiminnan rahoitus haettiin nyt osana yleisavustusta.

Kohdennetut avustukset aluetoimintaan (679 000 €) ja sopeutumisvalmennukseen sekä lasten ja nuorten leiri- ja vertaistoimintaan (224 000 €) säilyvät avustusehdotuksen mukaan entisellä tasollaan. Myös yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu kohdennettu avustus 43 000 euroa pysynee ennallaan.

Satakieliohjelmalle on ehdotettu avustukseksi 250 000 euroa, mikä on 30 000 € haettua vähemmän. Satakieliohjelman avustus on tarkoitettu vaikeasti kuulovammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksen tukemiseen vanhempien, heidän kanssaan työskentelevän ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden verkostoyhteistyön avulla.

Kuuloliitto haki vuodelle 2019 kahta uutta projektia. Nuorten kuulonsuojaukseen liiittyvä hanke ei saanut rahoitusta. Sen sijaan digiopastuksen kehittämiseen ja vertaisopastajien kouluttamiseen suunnatulle hankkeelle (2019–2021) ehdotetaan 80 000 €:n avustusta vuodelle 2019.

STEA julkaisi 5.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2019 avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 362 miljoonaa euroa 886 järjestölle 2054 eri kohteeseen.

Lähde: STEA