Materiaalit

Esteettömyyskriteerit

Kuuloliitto on laatinut kuunteluympäristön esteettömyyskriteerit v. 2005, joiden tarkoituksena oli määritellä edellytyksiä hyvälle kuuntelukokemukselle. Nämä kriteerit on nyt päivitetty. Jo pidemmän aikaa suunnitelmissa on ollut laatia myös asioimis- ja verkkopalvelujen esteettömyyskriteerit. Koska teemavuoden kantavana ajatuksena on rakentaa ”esteettömyyttä yhdessä”, myös em. kriteerit laaditaan tämän sloganin mukaan. Kuuloliiton vapaaehtoisista koostunut työryhmä on laatinut alustavat kriteerit, joiden pohjalta olemme julkaisseet tämän hetkiset versiot.

Kriteereitä voi kommentoida vapaasti koko vuoden ajan, ehdottaa niiden muokkausta ja/tai ehdottaa lisää kriteereitä. Kriteerien tulee kuitenkin olla sellaisia, että ne koskevat erityisesti juuri kuulovammaisia. Esim. ”Verkkosivuston kaikki ääneen perustuvat materiaalit, kuten mediatallenteet ja striimilähetykset tulee olla tekstitettyjä”, on hyvä esimerkki tällaisesta. Tämä on oleellisen tärkeää vain kuulovammaisille. Sen sijaan  ”Verkkopalvelussa olevan kielen tulee olla selkeää sekä ymmärrettävää”, ei kosketa vain kuulovammaisia, vain kaikki ihmisiä. Voit lähettää ehdotuksesi kriteereitä koskien erityisasiantuntija Esa Kalelalle, esa.kalela@kuuloliitto.fi.

Kuunteluympäristön esteettömyyskriteerit

Palvelujen esteettömyyskriteerit

Esteetön kuunteluympäristö ikääntyneiden kokoontumistiloissa

Teemavuoden aikana tuotetaan aineistoa ikääntyvien kuulovammaisten tarpeisiin, jota yhdistykset voivat viedä alueillaan erilaisiin senioreiden kokoontumistiloihin. Tarkoitus on, että yhä useammassa päiväkeskuksessa, palvelutalossa ym. tiloissa, joissa iäkkäät kokoontuvat, huomioidaan hyvän kuunteluympäristön tärkeys sekä apuvälineiden käytön merkitys. Esite on valmistunut ja yhdistykset voivat tilata sitä liitosta.

Kuulovammaisten tiedonsaanti -kortti

Valmistuu loppuvuodesta 2018.

Teemavuoden mediatiedote yhdistyksille

Yhdistyksiä varten on laadittu mediatiedote, jota yhdistykset voivat käyttää alueillaan mediakontakteissa. Tiedotteeseen yhdistykset voivat lisätä omat tarvittavat tiedot.
Mediatiedote: Esteettömyyden teemavuoden mediatiedote

Koulujen akustiikka

Koulujen akustiikka on usein puutteellinen, jotta oppiminen voisi tapahtua tehokkaasti. Etenkin kuulovammaisille oppilaille ja opettajille hyvän akustiikan merkitys on erittäin suuri. Kuuloliiton Kuulolla työssä –kampanjassa on tuotettu materiaalia hyvästä työ- ja oppimisympäristöstä, erityisesti akustiikan osalta. Lue ja katso lisää: https://www.kuuloliitto.fi/tyotilat/

Ohjeistus tekstiviestiasioinnista

Huonokuuloisilla sekä kuuroutuneilla henkilöillä tavanomainen puhelimessa asiointi on usein hankalaa tai jopa mahdotonta kuulemisongelmien vuoksi. Tekstiviestiasiointi poistaa nämä ongelmat. Sen avulla on mahdollista tehdä esimerkiksi ajanvarauksia, siirtää tai peruuttaa aiemmin varattuja aikoja tai saada laboratoriotuloksia.

Kuuloliitto on laatinut paikallisyhdistysten käyttöön yhdistysten vaikuttamistyötä tukevan tiedotteen tekstiviestiasioinnin tarpeellisuudesta ja käytännöistä. Huomioimalla asiakkaiden erilaiset tarpeet tekstiviestiasiointi mahdollistaa osalle asiakkaista palvelun itsenäisen käytön ja tekee palveluista saavutettavia. Tekstiviestiasiointi parantaa asiakaspalvelua, sekä täydentää jo olemassa olevia viestintäkeinoja yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.
Lue lisää: Tekstiviestiasiointi terveydenhuollossa

Teemavuoden postikortti

Esteettömyyttä yhdessä -postikortti on valmistunut. Korttia jaetaan kuuloyhdistyksille ja sidosryhmille. Yhdistysten vapaaehtoiset voivat jakaa korttia paikkakunnillaan eri kohteisiin kuten auditorioihin, kongressikeskuksiin, saleihin, tiloihin, teattereihin yms. Kuulovammaiset asiakkaat voivat antaa kortilla palautetta kuuntelukokemuksestaan käymässään kohteessa. Tilaa teemavuoden kortteja tästä!

Tapahtumajärjestäjien opas

Teemavuoden aikana laaditaan opas esteettömien tapahtumien järjestämisestä yhteistyössä muiden järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa.