Materiaalit

Teemavuoden mediatiedote yhdistyksille

Yhdistyksiä varten on laadittu mediatiedote, jota yhdistykset voivat käyttää alueillaan mediakontakteissa. Tiedotteeseen yhdistykset voivat lisätä omat tarvittavat tiedot.
Mediatiedote: Esteettömyyden teemavuoden mediatiedote

Esteetön kuunteluympäristö ikääntyneiden kokoontumistiloissa

Teemavuoden aikana tuotetaan aineistoa ikääntyvien kuulovammaisten tarpeisiin, jota yhdistykset voivat viedä alueillaan erilaisiin senioreiden kokoontumistiloihin. Tarkoitus on, että yhä useammassa päiväkeskuksessa, palvelutalossa ym. tiloissa, joissa iäkkäät kokoontuvat, huomioidaan hyvän kuunteluympäristön tärkeys sekä apuvälineiden käytön merkitys.

Koulujen akustiikka

Koulujen akustiikka on usein puutteellinen, jotta oppiminen voisi tapahtua tehokkaasti. Etenkin kuulovammaisille oppilaille ja opettajille hyvän akustiikan merkitys on erittäin suuri. Teemavuoden aikana tehdään esitekortti, jossa kerrotaan mistä tekijöistä hyvä akustiikka syntyy ja miten se voidaan toteuttaa.

Ohjeistus tekstiviestipalveluista

Huonokuuloisilla sekä kuuroutuneilla henkilöillä tavanomainen puhelimessa asiointi on usein hankalaa tai jopa mahdotonta kuulemisongelmien vuoksi. Tekstiviestipalvelu poistaa nämä ongelmat. Sen avulla on mahdollista tehdä esimerkiksi ajanvarauksia, siirtää tai peruuttaa aiemmin varattuja aikoja tai saada laboratoriotuloksia.

Kuuloliitto on laatinut paikallisyhdistysten käyttöön yhdistysten vaikuttamistyötä tukevan tiedotteen tekstiviestiasioinnin tarpeellisuudesta ja käytännöistä. Huomioimalla asiakkaiden erilaiset tarpeet tekstiviestiasiointi mahdollistaa osalle asiakkaista palvelun itsenäisen käytön ja tekee palveluista saavutettavia. Tekstiviestipalvelu parantaa asiakaspalvelua, sekä täydentää jo olemassa olevia viestintäkeinoja yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla.

Teemavuoden postikortti

Esteettömyyttä yhdessä -postikortti valmistuu alkuvuodesta, jota jaetaan kuuloyhdistyksille ja sidosryhmille. Yhdistysten vapaaehtoiset voivat jakaa korttia paikkakunnillaan eri kohteisiin kuten auditorioihin, kongressikeskuksiin, saleihin, tiloihin, teattereihin yms. Kuulovammaiset asiakkaat voivat antaa kortilla palautetta kuuntelukokemuksestaan käymässään kohteessa.

Tapahtumajärjestäjien opas

Teemavuoden aikana laaditaan opas esteettömien tapahtumien järjestämisestä yhteistyössä muiden järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa.