Uutiset

Kuulolla työssä –sivusto avautui – kampanja käynnistyi

Kuulolla työssä -viestintäkampanja käynnistyi ja sen keskeinen osa Kuulolla työssä –sivusto avautui. Sivuston avointa opasaineistoa voivat hyödyntää kaikki työpaikat ja työterveyshuollot sekä mm. oppilaitokset, kuntoutustahot, työeläkevakuutusyhtiöt, Kela ja päätöksentekijät. Kampanja ja sivusto on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille ja työnantajille.

Kampanjan tarkoitus on levittää tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.  Kuulolla työssä -sivusto paneutuu kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat huonokuuloisen osallistumista, mitä huonokuuloista helpottavia työn ja työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä, mitä tukea työnantaja saa mukautuksiin, sekä miten vähentää meluisuutta.  Sivuston tavoitteena on, että …

  • työntekijä tunnistaa mahdollisen kuulonalenemansa, hakeutuu tarvittaessa jatkotutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tuntee työtä helpottavat toimintatavat ja mukautukset
  • työyhteisö oppii huomioimaan huonokuuloisen työyhteisössä
  • työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat tietoa työolosuhteiden mukautuksista ja niihin saatavista tuista.  Työterveyshuollossa tunnistetaan kuulonalenema, otetaan kuulo puheeksi sekä tunnetaan kuulonaleneman vaikutukset ja tavat, millä niitä voi helpottaa.
  • kasvatus- ja opetusalalla tunnetaan melua vähentäviä toimintatapoja sekä akustisten ja tilan käyttöön liittyvien ratkaisujen merkitys melua vähennettäessä.

Kampanjalla on laaja yhteistyöverkosto.  Kampanjasivustoa ja siitä tehtyjä nostoja markkinoidaan omassa sekä yhteistyökumppaneiden sosiaalisessa ja painetussa mediassa.  Kohdennettuja viestejä lähetetään kuntien työterveyshuolloille sekä kasvatus- ja opetustoimelle ja edelleen opetus- ja päiväkotihenkilöstölle.

Kampanjaan liittyy neljä Kuulolla työssä –kuuloautotempausta: kaksi niistä tehdään päiväkoteihin ja kaksi oppilaitoksiin.

Kampanjan verkkosivuosoite on: https://www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa/

Sosiaalisessa mediassa tunnus #kuulollatyössä

Kampanjointi toteutetaan lokakuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana.

Kampanjan yhteistyökumppanit ja toteutus

Kampanja toteutetaan Työsuojelurahaston tuella.  Kampanjan toteuttaa Kuuloliitto ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.  Yhteistyökumppanit: Akukon Oy, GN ReSound, Kuulo-Auris Oy, Opetusalan Ammattijärjestö ry, Saint-Gobain Ecophon Oy, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, Työterveyslaitos ja Vates-säätiö sr

Kampanjan vastuu- ja yhteyshenkilönä toimii Kuuloliitto ry:n suunnittelija Annina Virta, annina.virta (at) kuuloliitto.fi, puh. 040 545 4710.

Siirry Kuulolla työssä –sivustolle