Uutiset

Kuuloliitto: Valtioneuvoston viestinnän suosituksiin lisättävä kirjoitustulkkaus ja mediasisältöjen tekstitys

Valkea talo.

Valtioneuvoston kanslia on laatinut suositukset viittomakielten käytöstä valtioneuvoston viestinnässä. Tavoitteena on, että ministeriöt viestisivät viittomakielillä aikaisempaa enemmän. Suositukset otetaan käyttöön mahdollisesti jo ensi vuoden alusta. Suositus on suppea ja sitä on tarkoitus päivittää säännöllisin väliajoin.

Valtioneuvoston viestintäsuositus on, että tiedotustilaisuudet viitotaan suomalaisella viittomakielellä, kun kyseessä on esim. kansalaisia koskeva kriisitilanne, suuronnettomuus tai ilmastoon, sähköverkkoon tai muuhun näihin verrattavissa oleva poikkeustilanne. Lisäksi tiedotustilaisuuksien puhujien osuudet tekstitetään tallenteisiin. Kuuloliiton mielestä viittomakielen lisääminen edistää yhdenvertaisuutta ja on toivottava lisä. Kaikki eivät kuitenkaan hyödy viittomakielen lisäämisestä ja siksi suorat tiedotustilaisuudet tulisi tiedonsaannin varmistamiseksi järjestää myös kirjoitustulkattuina.

Valtioneuvoston viestintäsuosituksen mukaan ministeriöiden verkkosivuilla viitotaan sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä esim. ministeriöiden perustiedot, tehtävä ja vastuualueet tai yhteystiedot. Kuuloliitto nosti lausunnossaan esille, että ministeriöiden verkkosivuilla olevien mediasisältöjen tulee olla myös tekstitettyjä. Tämä koskee sekä suoria lähetyksiä että tallenteita.