Lausunto

Kuuloliitto puoltaa siirtovelvoitteen jatkamista ja laajentamista

Kaukosäädin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt siirtovelvoitetta koskevan arviomuistion lausuntokierrokselle sidosryhmille. Kuuloliitto antoi lausuntonsa arviomuistiosta.

Tausta

EU:n teledirektiivi mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen edellyttäen, että velvoitteita tarkastellaan säännöllisesti. Nyt julkaistun arviomuistion tarkoitus on arvioida siirtovelvoitetta direktiivin mukaisesti.

Siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistot verkossaan. Lisäksi se velvoittaa yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, huolehtimaan Ylen ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään.

Arviomuistiossa ehdotetaan, että Ylen televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite säilytettäisiin ennallaan. Myös yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjiä koskeva velvoite säilyisi. Muistiossa ehdotetaan myös, että siirtovelvoitetta ei laajennettaisi. Radio-ohjelmistojen osalta arviomuistiossa esitetään perusteita sekä velvoitteen säilyttämisen että purkamisen puolesta sekä esitetään erilaisia vaihtoehtoisia etenemistapoja.

Kuuloliiton keskeiset huomiot esityksestä:

  • Kuuloliitto vaatii, että SVPL 227§ säilytetään vähintään entisellään. Kuuloliitto esittää kuitenkin, että tavoitteeksi tulee ottaa siirtovelvoitteen laajentaminen koskemaan HbbTV-signaalia ja pyytää harkitsemaan MTV3:n ja Nelosen lisäämistä siirtovelvoitteen alle.
  • Kuuloliitto vaatii, että radiolähetysten siirtovelvoite säilytetään.
  • Kuuloliitto pyytää myös tarkistamaan IPTV:n palvelun tarjoajan saavutettavuusvelvoitteita siirtovelvoitteessa.
  • Kuuloliitto muistuttaa ministeriötä kuulovammaisten henkilöiden viestinnällisistä oikeuksista, jotka kytkeytyvät sosiaalisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin. Tiedonsaannin yhdenvertaisuuden osalta tulee arvioida, onko merkittävä mediasisältö jo lähtökohtaisesti saavutettavaa kuulovammaisille.
  • Kuuloliitto ehdottaa, että siirtovelvoitetta arvioidaan uudestaan vuoden 2025 alussa. Siirtovelvoitteen ja kesäkuussa 2025 voimaan tulevan esteettömyysdirektiiviin liittyvän lain välistä suhdetta on arvioitava mediayhtiöiden ja teleoperaattoreiden saavutettavuuspalvelujen ja päätelaitteiden kehittyessä.
  • Kuuloliitto näkee, että vaaratiedottaminen tulee välittää ensisijaisesti television kautta Ylen kanavilla, vaikka vaaratiedote jaettaisiin vaihtoehtoisesti mobiilisti tai muilla vaihtoehtoilla.

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta >

Linkki lausuntopyyntöön >