Uutiset

Kuuloliitto kannattaa hallituksen muutosesitystä tietoyhteiskuntakaaren 211§:ään

Kuuloliiton erityisasiantuntija Sami Virtanen osallistui 9.11 eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemiseen, jossa käsiteltävänä oli hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Liitto kannattaa lämpimästi hallituksen muutosesitystä tietoyhteiskuntakaaren 211 §:ään. Sen  mukaan ääni- ja tekstityspalvelu olisi liitettävä yleisen edun ohjelmistojen lisäksi myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin ohjelmistoihin, jotka palvelevat useita eri yleisöryhmiä. Kuuloliitto pyysi valiokuntaa kiinnittämään huomiota  myös 211 §:n kohtaan, jonka mukaan tekstitystä ei tarvitse liittää musiikkiesityksiin eikä urheiluohjelmiin. Liiton mielestä tämä kohta on syytä arvioida uudelleen, koska kyseiset ohjelmat on nykytekniikalla mahdollista tekstittää kuten muutkin ohjelmat.

Kuuloliiton lausunto hallituksen esitykseen tietoyhteiskuntakaaresta