Uutiset

Kuuloliiton ulkoasu uudistuu

Kuuloliiton logo.

Kuuloliiton uusi ulkoasu julkistettiin liittokokouksen seminaarissa 28.10.2022. Kuuloliiton logo ja graafinen ohjeistus ovat nyt kaikkien ladattavissa liiton sivuilta osoitteessa:

www.kuuloliitto.fi/yhdistyksille/logo-ja-graafinen-ohjeisto

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Hannamari Kovanen Noon Kollektiivista. Kuuloliiton uudessa logossa suuri korva muodostaa puhekuplan, joka kuvaa kommunikaatiota ja yhteisöllisyyttä. Logon kaksi korvaa kertovat siitä, että kuuntelemme toisiamme.

Logoa käytettäessä tulee noudattaa graafisessa ohjeistuksessa määriteltyjä suojarajoja. Samaten on tärkeää huolehtia siitä, etteivät logon mittasuhteet muutu.

Yhdistykset saavat halutessaan käyttöön oman logon, johon on lisätty yhdistyksen nimi. Logon voi tilata viestinnän asiantuntija Annette Fagerströmiltä sähköpostitse osoitteesta annette.fagerstrom@kuuloliitto.fi. Toimitusaika on yleensä reilu viikko.

Viitaseudun Kuulon logo

Esimerkki yhdistyksen nimen sijoittamisesta logon yhteyteen.

Tällä hetkellä uudistustyön keskiössä on Kuuloviesti, joka ilmestyy uudella ulkoasulla 22.2. Tämän jälkeen suunnittelemme liitolle roll-upin yleiskäyttöön. Myöhemmin vuoden aikana myös yhdistyksillä on mahdollista saada omalla nimellään varustettu roll-up-pohja. Tiedotamme tästä mahdollisuudesta erikseen.

Tulemme käyttämään tämän vuoden aikana vanhoja materiaaleja uusien rinnalla ja päivitämme esitteitä sitä mukaa, kun ne loppuvat varastosta. Alkukesästä julkaisemme liiton uuden yleisesitteen.

Kuuloliiton verkkosivusto uusitaan vuoden 2023 aikana ja samalla ulkoasu päivitetään uuden ilmeen mukaiseksi.