Uutiset

Kuuloauto tuo kuuloseulan keskelle ihmisten arkea

Puoli vuotta kiertävän kuuloauton ensimmäiset pysähdyspaikat olivat Turussa ja Raisiossa. Auto kulkee 80 paikkakunnalla, joista pohjoisin etappi on Utsjoki.

Kuuloauto kiertää nyt kolmatta vuotta. Auton saapuminen otetaan monella paikkakunnalla ilolla vastaan, koska se tuo kuuloseulan kaikkien ulottuville. Asun­to­au­toon ra­ken­ne­tus­sa kuu­lon­tut­ki­mus­tilassa voi­daan ti­lan­ne ar­vi­oi­da hel­pos­ti ja oh­ja­ta henkilö tar­vit­ta­es­sa jat­ko­toi­men­pi­tei­siin. Seulaan on monella paikkakunnalla tungosta jo aamusta asti.

Kuu­lo­seu­la on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka epäi­le­vät kuu­lon­sa hei­ken­tyneen, mut­ta jot­ka ei­vät vie­lä käy­tä kuu­lo­ko­jet­ta. Tes­ti kes­tää 10-15 mi­nuut­tia ja ker­too, on­ko ai­het­ta tar­kem­piin kuu­lo­tut­ki­muk­siin.
– Nyt on kaksi hyvää vuotta takana ja auto on tullut tutummaksi kentällä. Kuuloyhdistyksillekin ovat käytänteet tarkentuneet. Olemme kouluttaneet uusia vapaaehtoisia ja kaikkiaan heitä on 30. Aktiiviset vapaaehtoiset tekevät kuuloseuloja, tulkitsevat kuulokäyriä ja osa toimii kuuloauton kuljettajina. Kuulotietouttakin jaetaan tapahtumien yhteydessä, kertoo kuuloautokierroksia koordinoinut Paula Hesso Kuuloliitosta.
Kuuloliiton aluetyöntekijät ovat tiiviisti tapahtumissa mukana useilla paikkakunnilla.

Vuonna 2016 kuuloseulassa kävi 2400. Viime vuonna seulottiin jo 3200 henkilöä.

Kuuloauto kiertää: Katso paikkakuntia!

EA