Uutiset

Kansainvälistä esteettömyyspäivää vietetään 17.5.

Esteettömyyttä yhdessä! logo.

Kansainvälistä esteettömyyspäivää vietetään vuosittain aina toukokuun kolmantena torstaina, tänä vuonna 17.5.2018. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta esteettömyydestä ja tehdä esteettömyyskysymykset näkyviksi ja huomionarvoisiksi. Esteettömyys on tänä päivänä yhä tärkeämpää, kun väestömme ikääntyy vauhdilla.

Vinkkejä päivän järjestämiseen

Kuuloyhdistykset voivat laatia kunnalliselle vammaisneuvostolle aloitteen siitä, että neuvosto järjestäisi kansainvälisenä esteettömyyspäivänä 17.5. yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa esteettömyyteen liittyvän tapahtuman/tilaisuuden tms. Esimerkkinä voi olla, vaikka ikääntyneiden vammaisten esteettömyysasioiden huomioiminen. Juuri valmistumassa olevaa taustamateriaalia on tähän aiheeseen saatavilla liiton esteettömyyden teemavuoden sivuilta, kohdasta Materiaalit. Konkreettisesti tämän voisi järjestää jalkautumalla esim. kaupungin torille, paikalliseen ostoskeskukseen tai palvelukeskukseen. Voitte järjestää esim. kyselyn esteettömyysasioista yleisesti, mitä ihmiset tietävät esteettömyydestä, miten esteettömyys on huomioitu eri palveluissa jne. Järjestettävänä tilaisuutena voisi olla myös keskustelupaneeli aiheesta, johon voi pyytää mukaan paikallisia päättäjiä.

Järjestettävä tilaisuus, toiminta tms. on luonnollisesti vammaisneuvoston vapaasti valittavana,  em. ovat vain esimerkkejä. Kuulovammaisten asiat kannattaa kuitenkin nostaa kärkeen, koska ne jäävät usein vähemmälle huomiolle.

Kuuloesteettömyydestä löytyy materiaalia Kuuloliiton esteettömyyden teemasivustolta

Aloitteen tekeminen kannattaa tehdä suoraan vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja mitä pikemmin, sitä parempi. Kunnallisten vammaisneuvostojen yhteystiedot löytyvät täältä: yhteystiedot

Lisätietoa Kuuloliiton esteettömyyden teemavuodesta: erityisasiantuntija Esa Kalela, esa.kalela@kuuloliitto.fi  p. 050 572 3490

Vammaisneuvoston rooli ja tehtävät

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Tavoitteena on vammaisnäkökulman huomiointi päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyvin toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia osapuolia. On tärkeää, että vammaisneuvostossa on edustettuna tai tarvittaessa kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia. Näin vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi. Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti molempiin suuntiin: Vammaisneuvosto tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan toimielimet taas osaavat hyödyntää neuvoston asiantuntemusta.

Useat kunnat ovat laatineet itselleen vammaispoliittisen ohjelman. Ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä. Se myös sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle.

Lähde: Vammaisneuvostot