Uutiset

Haastateltavia haetaan pro gradu -tutkielmaa varten, aiheena huonokuuloisten tiedonhankinta

Opiskelen informaatiotutkimusta Oulun yliopistossa ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaa huonokuuloisten tiedonhankinnasta ja tiedonhankinnan haasteista. Olen kiinnostunut siitä, kuinka huono kuulo vaikeuttaa kaikenlaisen, myös arkisen tiedon hankkimista ja vastaanottamista.

Tutkimus toteutetaan yksilöhaastatteluina kevään ja alkukesän aikana. Mukaan tutkimukseen toivon 18 – 65 -vuotiaita naisia ja miehiä, joilla on todettu jonkinasteinen kuulonalenema. Haastattelun on tarkoitus kestää noin tunti ja se toteutetaan haastateltavalle sopivassa paikassa. Toivon, että löydän haastateltavat Oulusta, Jyväskylästä tai Helsingistä.

Nauhoitan haastattelut analysointia varten. Haastatteluja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin, ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Haastateltavien henkilöllisyys ei tule tutkimuksessa esille.

Mikäli kuulut haastateltavien kohderyhmään, pyydän Sinua ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian. Huonokuuloisen tiedonhankintaa ei ole aikaisemmin tutkittu, joten Sinulla on mahdollisuus olla mukana luomassa kokonaan uutta tietoa. Jos Sinulla on jotakin kysyttävää, vastaan mielelläni.

Tarja Hytönen
tarja.hytonen@student.oulu.fi
p. 050 325 5470