Blogit

Audionomikoulutus pitää vakiinnuttaa tutkintoon johtavaksi koulutukseksi

Kuuloa tutkitaan otoskoopilla.

Kuka kuljettaa lentokonetta, kuka leikkaa murtuneen lonkan, kuka opettaa? Lentokapteeni, ortopedi, opettaja. Kuka tutkii kuulosi? ”No senhän voi tehdä kuka vaan, sehän on vaan napin painamista.”

Kuulon tutkimisen ammattilainen on audionomi, aikaisemmin kuulontutkija.

Audionomin työ on napin painamista, kun selvitetään kuulovian syytä erilaisten kuulontutkimusten valikoimalla. Ja huomio, kuulontutkimuksia on erilaisia. On merkitystä, miten nappia painetaan ja on merkitystä, miten saatu tulos kirjataan.  Vielä on merkitystä, kuinka tuloksen mukaan toimitaan kuulonkuntoutuksen ratkaisuja tehtäessä.

Audionomin työ on kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista. Siihen sisältyy kuulemisen ongelman syyn selvittämistä, kuulemisen tavoitteiden selvittämistä, kuulonkuntoutuksen apuvälineen valitsemista ja sovittamista ja ihmisen tukemista kuntoutumisen matkalla. Audionomin työssä tarvitaan suurta hoitamisen osaamista ja suurta teknologiaosaamista. Teknologiaosaaminen ulottuu tutkimuslaitteista kuulokojeisiin ja kuulokojeiden kanssa käytettäviin lisäapuvälineisiin ja kuulemisen apuvälineiden yhdistettävyyteen huimaa vauhtia kehittyvän arkiteknologian kanssa.

Palataan vielä ajatukseen, että kuulon voi tutkia kuka vaan. Ajatus on melkoisessa ristiriidassa edellä esitetyn kanssa. Tosiasia on, että audionomina voi toimia vain audionomi. Audionomia voi sijaistaa vain audionomi. Audionomin työtä ei voi tehdä lääkäri eikä sairaanhoitaja eikä insinööri. Ei, vaikka audionomin ammatissa onkin vaikutteita ja vivahteita kaikista juuri mainituista ammateista.

Tosiasia on, että audionomina voi esiintyä kuka vaan. Audionomin koulutus ei ole tutkintoon johtava ja audionomin nimikkeellä ei ole nimikesuojaa. Suomalainen audionomi on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on laaja (60 op) täydennyskoulutus kuulon diagnostiikassa ja kuntoutuksesta. Ruotsalainen, norjalainen ja tanskalainen audionomi on opiskellut yliopistossa omaan tutkintoon.

Kuulonkuntoutusta tarvitsevien joukko kasvaa jatkuvasti. Palvelujen järjestäjät miettivät toimintojen järjestämistä kustannustehokkaasti. Audionomin osaamistarve ja vastuu kasvaa jatkuvasti. Kuinka kuulonkuntoutuksen palveluja tarvitseva voi varmistua, että häntä tutkii ja hoitaa ammattilainen? Tuleeko vastaanotolle mennessä vaatia nähtäväksi sekä terveydenhuollon tutkintotodistus että audionomin täydennyskoulutustodistus?

Ammattilaisen asianmukaiseen koulutukseen ja osaamiseen pitää voida luottaa. On aika laajentaa ja kehittää audionomikoulutusta. On aika vakiinnuttaa audionomikoulutus omaksi tutkintoon johtavaksi koulutukseksi terveydenhuollon tutkintokenttään.

Audionomi – kuuloasi varten

Kati Pesonen-Simonen, vuoden audionomi 2019
Minna Pajala, Audionomiyhdistyksen puheenjohtaja

Audionomiyhdistys ry