Blogit

Ammattilaiset tarvitsevat tietoa aistivammojen vaikutuksesta ikääntyneen elämään

Ihminen sylissään läppäri, jonka ruudulla näkyy Kuule ja muista sotealan ammattilaisille -verkkokurssin nettisivut.

Kirjoittajat ovat Kuuloliiton asiantuntijat Tiina Ahonen ja Maarit Honkasola.

Aivan kuten ikään liittyvä kuulonalenema myös muut aistivammat, kuten heikkonäköisyys  ja näkövammaisuus, koskettavat yhä useampia ikääntyneitä. Suomen noin 55 000 näkövammaisesta suurin osa on ikääntyneitä.

Kuulo- ja näkövammat vaikuttavat ikääntyneen hyvinvointiin, toimintakykyyn ja vuorovaikutukseen. Oikea-aikaisella ja laadukkaalla aistivammojen kuntoutuksella pystytään tukemaan näitä osa-alueita ja vahvistamaan elämänlaatua.

Kuulonalenema vaikuttaa ennen kaikkea kykyymme kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Hoitamattomana heikentynyt kuulo saattaa estää meitä osallistumasta ja pahimmillaan se eristää meitä kotiimme.

Tutkimusten mukaan heikkonäköisyys ja näkövammaisuus voivat aiheuttaa samankaltaisia haasteita ikääntyvälle. Kun ihminen ei näe kunnolla, hänen elinpiirinsä saattaa kaventua hyvin pieneksi, jolloin sosiaaliset kontaktit ja kanssakäyminen rajoittuvat. Eristäytyminen, sosiaalisten kontaktien puute sekä yksinäisyys voivat kaikki lopulta johtaa muistin pulmiin ja kognitiivisten taitojen heikkenemiseen.

Ikääntyvien parissa työskentelevillä ammattilaisilla on äärimmäisen suuri merkitys siihen, että ikääntyneet aistivammaiset pääsevät kuntoutukseen ajoissa. Ammattilaiset voivat vaikuttaa myös apuvälineiden käyttöönottamiseen ja käytön tukemiseen. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on riittävästi osaamista ja tietoa ikääntyneiden aistivammoista, ja kuinka ne vaikuttavat arkeen ja toimintakykyyn.

Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeen maksuton verkkokurssi on saanut hyvän vastaanoton sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Sen on koettu lisäävän osaamista ja tietoisuutta kuulosta, kuulon apuvälineistä, kuulonkuntoutuksesta sekä siitä kuinka kohdata asiakas, jonka kuulo on alentunut.

Oulun Yliopiston GeroSense -koulutus tarjoaa vastaavasti tietoa ikääntyvän aistivammaisen henkilön kuntoutumista edistävän hoitotyön erityispiirteisiin. Seuraava verkkokoulutus toteutetaan  14.11.-4.12.2022.  Kyseessä on maksuton, yhden opintopisteen koulutus.