TAMPEREEN KUULOYHDISTYS ry

  • toimii kuulovammaisten, erityisesti huonokuuloisten ja kuuroutuneiden vaikuttamis-, yhteistyö- ja palvelujärjestönä
  • perustettu vuonna 1936
  • toimialueena Tampere ja sen lähikunnat

Toimitila

LAHJAN JA ESAN TUPA, Hämeenpuisto 15 A 1, 1 krs. Tampere

TOIMINTA

Yhdistyksemme toiminnan keskeisin päämäärä on kuulovammaisuudesta tiedottaminen ja kuulovammaisuuden aiheuttamien haittojen vähentäminen.

VAIKUTTAMISTYÖ

Vaikuttamistyön päätavoite on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava

VERTAISTOIMINTA

Eri ikäisille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen mielekästä toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia

  • Erilaiset ryhmät ja kerhot
  • Kuulo-illat kerran keskimäärin kuukaudessa
  • Retket ja juhlat

KUULOLÄHIPALVELU

  • kaikille avoin ja maksuton yhdistyksen tuottama palvelumuoto
  • perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen.
  • Kuuloliitto ry:n kouluttamat vapaaehtoiset toteuttavat palvelua eri palvelupisteissä

 

Yhteystiedot

Irmeli Wilenius puheenjohtaja irmeli.wilenius@pp.inet.fi 050 3847 120
Arja Jänkävaara sihteeri arja.jankavaara@gmail.com 044 325 2295