Uutiset

Traficom velvoittaa korjaamaan Nelosen tekstityksen laadulliset puutteet

Kaukosäädin ja televisio.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut Sanoma Media Finland Oy:lle huomautuksen Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Tekstityksen pitää olla lain mukaan riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Kuuloliiton asiantuntija Sami Virtanen pitää Traficomin päätöstä merkittävänä osoituksena siitä, että kotimaisten tv-ohjelmien ja tilausohjelmapalvelujen kotimaisten ohjelmien tekstitystä säätelevä sähköisen viestinnän palvelulain valvonta puree ja toimii. 

– Tekstityksen laatuun liittyvä velvollisuus lisättiin lakiin viime vuoden alusta, mikä oli tärkeä uudistus. Kuuloliitto oli yksi lain tekstitystä koskevan muutoksen merkittäviä taustavaikuttajia. Nelosen automaattiset tekstitykset ovat aiheuttaneet vuosien ajan harmia monille kuulovammaisille, Virtanen korostaa. 

Traficom pyysi selvitykset kaikilta velvoitteiden alaisilta toimijoilta. Selvityksessä Traficom havaitsi Nelosella perustavanlaatuisia ongelmia tekstityksen ja ohjelmasisällön vastaavuudessa, tekstitetyn kielen virheettömyydessä, tekstityksen luettavuudessa ja miellettävyydessä sekä tekstityksen viiveettömyydessä. 

– Ongelmat tulivat ilmi jo Kuuloliiton ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Tekstitysbarometri 2021 -raportissa, jossa Nelosen automaattiset tekstitykset saivat merkittävän määrän negatiivista palautetta. Raportti välitettiin eteenpäin myös Traficomille, Virtanen kertoo. 

Traficom on pyytänyt selvitystä tarvittavista toimista 5.8.2022 mennessä. Kuuloliitto jää seuraamaan korjausten toteutumista. 

Lisätietoja: 

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen, Kuuloliitto, p. 050 303 4841 

Kuuloliiton ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Sami Virtanen & Päivi Raino) Tekstitysbarometri 2021 – raporttiin liittyvä uutinen julkaistiin Kuuloliiton verkkosivuilla 21.1.2022. Suorasanaista katsojapalautetta tv-ohjelmien sekä suoratoistopalvelujen saavutettavuudesta – Kuuloliitto