Blogit

Kansainvälistyminen kiinnostaa nuoria  

Kuuloliiton lasten ja nuorten toiminnan asiantuntija Viivi ja nuorisotoimikunnan jäsen Juho matkustivat 13.-17.11.2023 viikoksi perehtymään kansainvälisiin Erasmus+ asioihin osallistumalla Connect for Inclusion koulutukseen Kööpenhaminaan. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 30 eri vammaisjärjestöjen edustajaa tai vammaisten kanssa työskentelevää henkilöä ympäri Eurooppaa.  

Kuuloliiton nuorisotoimikunnalla sekä kuulovammaisilla nuorilla aikuisilla ylipäätänsä on viime aikoina herännyt suuri kiinnostus kansainvälistä toimintaa kohtaan. Tästä syystä kiinnostuimme mahdollisuuksistamme tulevaisuudessa toteuttaa Erasmus+ ohjelman alaisia nuorisovaihtoja sekä muita projekteja ja tästä syystä lähdimme mukaan tähän koulutukseen.

Koulutuksen aikana oli tarkoitus etsiä potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja luonnostella mahdollista tulevaa yhteistyöprojektia ja sen jälkeen esitellä se koko muulle koulutusryhmälle. Löysimme koulutuksesta uuden yhteistyökumppanin Unkarissa toimivasta esimerkiksi kuulovammaisten asioita ajavasta projektista ”Here we are”. Pääsimme tutustumaan viikon aikana projektissa vapaaehtoisena toimivaan Viktoriin, joka on myös itse kuulovammainen. Viktor kertoi, ettei Unkarissa ole samanlaista kuulovammaisten nuorten yhteisöä kuin Suomessa ja siitä he haluaisivat oppia ja saada kokemuksia meiltä. Kuulovammaisten nuorten yhteisöt ja voimaantuminen vertaistuen avulla nousivatkin yhteisiksi teemoiksi mahdolliselle tulevalle yhteistyöprojektille.

Kuten tiedämme, kuulovammaisilla voi olla joskus enemmän haasteita opiskella vieraita kieliä kuin kuulevilla. Olemme huomanneet, että monet kuulovammaiset nuoret arastelevat vieraalla kielellä toimimista. He monesti myös ajattelevat kielitaitonsa olevan paljon huonompi, kuin mitä se todellisuudessa onkaan ja tästä syystä heillä on suuri kynnys puhua vieraita kieliä. Tästä syystä olemme nuorten toiminnassa erityisen innoissamme kiinnostuksesta kansainvälistä toimintaa kohtaan! Haluamme päästä madaltamaan tätä kynnystä, jotta nuoret huomaavat pärjäävänsä mainiosti myös maailmalla.

Monet nuoret ovat kiinnostuneita matkustelusta sekä mahdollisuuksista päästä tapaamaan kuulovammaisia nuoria eri maista ja kulttuureista. He kuitenkin epäröivät matkalle yksin lähtemistä tai tapahtumiin yksin osallistumista, joten tästä syystä ryhmämuotoinen opintomatka voisi olla ratkaisu, millä saisimme kannustettua kansainväliseen toimintaan myös niitä nuoria, jotka eivät uskalla lähteä yksin kokeilemaan omaa osaamistaan vieraalla kielellä toimimisessa.

Koulutus oli hyvin opettavainen. Saimme sen aikana paljon uusia ideoita ja kokemuksia, joita voimme hyödyntää Kuuloliiton nuorten kansainvälisen toiminnan kehittämisen lisäksi myös perinteisessä nuto-toiminnassa. Tämän lisäksi pääsimme jakamaan koulutukseen osallistuneille paljon kuulovammatietoisuutta, sillä vaikka paikalla olikin vain jollain tavalla vammaisten kanssa työskenteleviä osallistujia, heidän tietoisuus kuulovammaan liittyvistä asioista kuten induktiosilmukasta tai kirjoitustulkkauksesta oli hyvin vähäistä. Tämän lisäksi toteutimme yhdessä unkarilaisen Viktorin kanssa oman yhteistyöprojektimme esittelyn alussa pienen demon siitä, millaista on olla kuulovammainen ja yrittää saada selvää puheesta silloin kun puhuja ei käytä mikrofonia ja peittää suunsa. Saimme paljon kiitosta ja kehuja esityksestämme ja mahdollista tulevaa projektiamme myös kehuttiin paljon.

Kansainvälisen yhteistyön kautta voimme parantaa kuulovammaisten asemaa niin Suomessa, kuin ulkomaillakin. Globaalissa maailmassa on tärkeää oppia muilta.

Viivi Kilpeläinen,
Asiantuntija, lapset & nuoret, tapahtumat
Juho Jauhiainen, Nuorisotoimikunnan jäsen