Uutiset

Digitaidot pysyväksi osaksi toimintaa

Puhelinta käyttävät kädet

Kuuloliiton nelivuotinen Digitaidot-projekti saatiin menestyksekkäästi päätökseen viime kesän aikana. Projektin toiminta oli suosittua ja sai paljon positiivista palautetta. Kuuloliitto on päättänyt panostaa jatkossakin kuulovammaisten ikäihmisten digitaitoihin. Digitaidot-toimintaan on saatu pysyvää kohdennettua avustusta, mikä mahdollistaa toiminnan jatkamisen osana Kuuloliiton aluetoimintaa.

Digitaidot-toiminnan tavoitteena on, että Kuuloliiton ja sen jäsenyhdistysten toimijat hyödyntäisivät digitaitoja entistäkin enemmän. Tarkoituksena on tukea kuulovammaisten ikäihmisten digitaitoja siten, että heidän mahdollisuutensa käyttää digilaitteita ja -palveluita parantuisivat. Projektin aikana aloitettu Digikaverit -toiminta saa myös jatkoa. Toiminnassa panostetaan digikavereiden digiopastustaitojen kehittämiseen, heidän hyödyntämiseensä yhdistysten toiminnassa sekä uusien digikavereiden kouluttamiseen.

Digitaidot-toiminnassa tarjotaan projektin kautta tutuksi tulleita Digitaidot-työpajoja. Työpajat ovat kaikille avoimia, ja ne pohjautuvat Kuuloliiton Digitaidot-pelin kysymyksiin sekä tehtäviin. Digitaidot-peli on erityinen yhteisöllinen oppimismenetelmä, joka on suunniteltu digitaitojen oppimiseen. Sen päivitetty versio sisältää 75 tehtäväkorttia ja 65 totuuskorttia, jotka on jaettu kuuteen aihealueeseen. Kortit ja aihealueet on päivitetty käyttäjäpalautteen perusteella, ja pelin ulkoasu vastaa nyt Kuuloliiton uusia värejä. Pelistä on myös etänä pelattava versio, joka on saatavilla Kuuloliiton verkkosivuilla. Digitaidot-työpajat ja -peli ovat matalan kynnyksen tapoja tutustua älylaitteisiin sekä opetella erilaisia arjen digitaitoja yhdessä muiden kanssa.

Kuuloliitto tukee alueellisia yhdistyksiä ajankohtaisissa digiaiheissa, kuten hybridikokouksen järjestämisessä, jotta yhdistyksillä olisi paremmat valmiudet hyödyntää erilaisia digitaalisia menetelmiä. Kuulovammaisena digituessa -valmennuksia tarjotaan jatkossakin, jotta digitukea tarjoavat organisaatiot osaisivat huomioida entistä paremmin kuulovammaisten erityistarpeet. Lisäksi tänä vuonna toteutetaan Digitaidot-webinaarisarja, joka käsittelee kuulokojeiden etäsäätömahdollisuuksia, kuulonkuntoutuksen digihoitopolkuja sekä digitalisaation hyötyjä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Nainen megafonin kanssa: Uudistunut Digitaidot -peli nyt saatavilla! Digitaidot -pelin voi tilata yhdistyksen käyttöön maksutta Kuuloliiton digitaidot asiantuntijalta. Kerro tilauksen yhteydessä osoitetiedot, minkä yhdistyksen käyttöön pelit tulevat, kuinka monta peliä tilaat yhdistykselle (max.3) ja mihin käyttötarkoitukseen peli on tulossa. Digitaidot -peliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

 

Teksti: Vanessa Peitilä, Digitaidot asiantuntija