Blogit

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo: Ikääntyneiden hoivapalvelut ja digituki turvattava

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo aloitti tehtävässään vuoden 2022 tammikuussa. Reilun vuoden aikana valtuutettu on saanut runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta. Topo on erityisten huolissaan vanhusten hoivapalvelujen riittävyydestä ja digituen saatavuudesta.  

 

Päivi Topo sanoo, että kuluneen vuoden keskeisenä tavoitteena on ollut tietoisuuden lisääminen uudesta valtuutetusta ja sen tehtävästä.  

–Paljon työtä on tehty sen eteen, että päättäjät oppisivat tuntemaan meidät. Olemme päässeet vähitellen mukaan vaikuttamaan valtakunnallisiin päätöksiin. 

Valtuutetulle on tullut paljon yhteydenottoja henkilöiltä, jotka eivät ole tyytyväisiä saamiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Topo korostaa, että näihin asioihin on kuitenkin omat valitusreitit ja lisäksi kuluttajansuoja säätelee tiettyjä asioita.  

–On ollut vaativaa saada ihmiset ymmärtämään, ettei vanhusasiavaltuutettu voi edistää yksittäisen ihmisen asiaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu sen sijaan voi viedä eteenpäin yksittäistä henkilöä, myös ikäihmisiä koskevia asioita, jos ne täyttävät yhdenvertaisuuslain syrjintäkriteerit. Vanhusasiavaltuutettu keskittyy ikääntyneen väestön yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Päivi Topo työskenteli ennen tehtävään siirtymistä tutkijana sosiaali- ja terveysministeriössä ja johtajana Ikäinstituutissa.  

–Olen ollut aina ollut kiinnostunut, miten tietoa käytetään päätöksenteossa. Nyt työni ydinasia on tiedon vieminen etenkin medialle ja päätöksentekijöille. Terveyden edistämisen näkökulma on olennainen, sillä Suomessa terveyserot eri väestöryhmien välillä ovat edelleen suuret myös iäkkäiden keskuudessa. 

Suurin osa yhteydenotoista koskee sote-palvelujen ongelmien ohella digipalveluihin liittyviä haasteita.  

–Eriarvoisuutta Suomessa aiheuttaa se, että meillä on edelleen iso joukko ihmisiä, jotka ovat kokonaan digipalvelujen ulkopuolella. 

Topo korostaa, että järjestöt ovat tähän saakka kantaneet vastuun digituen käytännön organisoinnista. Monella järjestöllä on ollut vaikeuksia tarjota riittävästi palvelua.  

–Jatkossa tulisi varmistaa, että vertaistukijoilla on käytössään ajantasainen tieto. Kuntien tulisi ottaa koordinaatiovastuu digituesta sekä tarjota lisäksi vertaisopastajille tukea ja sopivat tilat.
–Pelkät tietokoneen käytön perustaidotkaan eivät välttämättä vielä riitä sähköiseen asiointiin kuten esimerkiksi veroasioiden hoitoon.  

Käyttötuen ohella keskeinen ongelma on ollut, ettei nykyään monillakaan palveluilla ole puhelinnumeroa tai sitä ei löydy kuin internetistä. 

–Tarvitaan yksi keskitetty neuvontapuhelinnumero niitä henkilöitä varten, jotka eivät pysty hoitamaan asioita sähköisesti. Tämä on valtuutetun lähtökohtainen ehdotus palvelun kehittämiseksi.  

Topo kertoo, että kuulovammaisilta henkilöiltä on vähän yhteydenottoja. 

–Olen ollut puhumassa tilaisuudessa, jonka kaikkia osanottajia induktiosilmukkakaan ei auttanut kuulemaan riittävällä tasolla. Toisaalla on taas vastaan tullut toimimattomia silmukoita.  On tärkeää varmistaa, että ikäihmisille järjestetyissä tapahtumissa ääni saadaan kuuluviin. 

Lue koko haastattelu uusimmasta Kuuloviestistä!