Uutiset

Työryhmä: Esteetön asiointi turvattava

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 20.6.2023

Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus -työryhmä ehdottaa, että tekstipuhelupalvelun rahoitus turvataan vielä siirtymäajaksi vuosille 2024–2025. Siirtymäaikana varmistetaan kaikille käyttäjille soveltuvat viestintä- ja asiointiratkaisut. Jatkossa tekstipuhelupalvelu korvautuisi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti joko yleisillä viestintäpalveluilla- ja laitteilla tai erityispalveluiden avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus -työryhmä haluaa kiinnittää huomiota esteettömän asioinnin merkitykseen palveluissa. Palvelun saanti voi vaikeutua tai estyä, jos esteetöntä yhteydenottotapaa ei ole. Esimerkiksi kuulovammaisille henkilöille takaisinsoittopalvelu voi olla ongelmallinen, koska takaisinsoittoaikaa ei voi ennakoida tulkkauksen varaamista varten.

Työryhmä haluaa muistuttaa, että monikanavainen ja esteetön asiointimahdollisuus on edellytys yhdenvertaisten ja saavutettavien palveluiden toteutumiselle. Viestinnän ja asioinnin esteettömyydestä huolehtiminen on edellytys myös monien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiselle.

Siirtymäaikana turvataan käyttäjille soveltuvat viestintä- ja asiointiratkaisut

Työryhmän selvityksen perusteella nykypalvelun ylläpito ei enää ole mahdollista siirtymäajan jälkeen, sillä tekstipuhelinlaitteet eivät ole enää kauaa teknisesti ylläpidettävissä ja käyttäjämäärät ovat vähäisiä.

Työryhmän ehdotuksen mukaan siirtymäaikana huolehdittaisiin siitä, että kaikille käyttäjille löytyy toimiva ratkaisu yhteydenpitoon ja asiointiin, ja että tieto palvelun päättymisestä saavuttaa kaikki käyttäjät. Siirtymäaikana tarvitaan tehokkaan tiedottamisen lisäksi tarvittaessa palveluohjausta ja tukea digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttöön. Osa vammaisista henkilöistä tarvitsee yksilöllistä tukea laitteiden ja sovellusten hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön, ja sitä tulee olla saatavilla.

Jatkossa tekstipuhelupalvelu korvautuu yksilöllisistä tarpeista riippuen joko yleisillä viestintäpalveluilla- ja laitteilla tai erityispalveluiden avulla. EU:n esteettömyysdirektiivin mukaisten vaatimusten astuessa voimaan yhä useampi vammainen henkilö pystyy käyttämään yleisiä viestintäratkaisuja itsenäisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus -työryhmän tavoitteena on ollut varmistaa, että nykymuotoista tekstipuhelupalvelua käyttävien ryhmien erityistarpeet huomioidaan ja heidän oikeutensa saavutettavaan viestintään ja asiointiin turvataan myös jatkossa. Työryhmään kuului viranomaistahojen ja vammaisjärjestöjen edustajia.

Tekstipuhelupalvelua rahoittaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus -työryhmän ehdotukset sisältävä loppuraportti sekä työryhmän kannanotto toimivat päätöksenteon tukena jatkosta päätettäessä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tea Hoffrén, p. 0295 163 220, etunimi.sukunimi@gov.fihallitussihteeri Ida Hakanen, p. 0295 163 173, etunimi.sukunimi@gov.fi