Uutiset

Oletko työikäinen ja käytät sisäkorvaistutetta – vastaa kyselyyn työelämäkokemuksistasi

Katja Kokko ja Satu Andersson (Tampereen ammattikorkeakoulu, monialainen kuntoutus YAMK) tekevät opinnäytetyönä kyselytutkimuksen sisäkorvaistutetta käyttävien työikäisten koetusta työkyvystä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kuuloliiton kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Kuuloliitolle työikäisten sisäkorvaistutteen käyttäjien koetusta työkyvystä.

Opinnäytetyö selvittää sisäkorvaistutetta käyttävien kokemuksia työn kuormitustekijöistä ja koetusta tuen tarpeesta. Tieto täydentää jo olemassa olevaa lääketieteellistä tietoa työikäisistä sisäkorvaistutteen käyttäjistä.

Internetissä toteutettava kyselytutkimus on osoitettu 18–67-vuotiaille sisäkorvaistutetta käyttäville työikäisille. Sinulla voi olla yksi istute sekä kuulokoje tai istutteet molemmissa korvissa. Laitteen merkillä ei tässä tutkimuksessa ole merkitystä.

Kannustamme sinua vastaamaan kyselyyn, vastausaikaa on 7.12.2022 asti. Vastaukset käsitellään anonyymisti, vastauksista ei voi päätellä henkilötietoja.

Suomessa on vain vähän tutkittua tietoa sisäkorvaistutetta käyttävistä työikäisistä, joten kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Tieto auttaa Kuuloliittoa palvelujen ja tukitoimien kehittämisessä. Kiitos tutkimukseen osallistumisesta!

Lisätietoja opinnäytetyöstä ja kyselystä: katja.kokko@tuni.fi

Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/33658/lomake.html